KHÓA HỌC SẮP KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC QUẢN LÝ KHO CHUYÊN NGHIỆP

(Khai giảng 26/09/2020)
KHÓA HỌC QUẢN LÝ KHO CHUYÊN NGHIỆP

Quản lý kho hàng tập trung giải quyết các nghiệp vụ bố trí, định vị kho, sắp xếp hàng hóa phụ tùng; các phương thức bảo quản hàng hóa, quy trình hóa nghiệp vụ nhập, xuất, và tổ chức quản lý sổ sách hàng hóa, phụ tùng trong kho bãi.
Xem Tiếp »

KHÓA HỌC MỚI KẾT THÚC