TƯ VẤN ISO 9001:2015

TƯ VẤN ISO 9001:2015

ISO là gì ? ISO - Là Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa. (The International Organization for Standardization) ISO được thành lập năm 1947...
Xem Tiếp »


OHSAS 18001: 2007

OHSAS 18001: 2007

OHSAS 18001:2007 được ban hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2007 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:1999. OHSAS 18001 cung cấp các yêu cầu về an tòan sức khỏe nghề nghiệp bao gồm việc phù hợp với luật pháp áp dụng cho hoạt động của bạn và các mối nguy đã được tổ chức xác nhận.
Xem Tiếp »TƯ VẤN SA 8000

TƯ VẤN SA 8000

SA 8000 là kết quả nghiên cứu lâu dài của Hội đồng các Công ty công nhận về ưu tiên kinh tế (Council of Economic Priorities Accreditation Agency –CEPAA) – Sau này đổi tên là SAI: Social Accountability International...
Xem Tiếp »


TƯ VẤN 5S

TƯ VẤN 5S

5S là một phương pháp cải tiến đơn giản dễ hiểu đối với mọi người, thực hiện dễ dàng và chi phí thực hiện ít tốn kém bởi 5S không những giúp nâng cao chất lượng hoạt động mà còn giúp cho mọi người nâng cao được kỹ năng công việc đem lại sự phát triển và làm giảm lãng phí cho Công ty.5S là một phương pháp cải tiến đơn giản dễ hiểu đối với mọi người, thực hiện dễ dàng và chi phí thực hiện ít tốn kém bởi 5S không những giúp nâng cao chất lượng hoạt động mà còn giúp cho mọi người nâng cao được kỹ năng công việc đem lại sự phát triển và làm giảm lãng phí cho Công ty.
Xem Tiếp »


TƯ VẤN ISO 14001:2015

TƯ VẤN ISO 14001:2015

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001: 2015 Ngày 14/09/2015 tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 14001:2004. ISO 14001, là một trong những tiêu chuẩn hệ thống quản lý thành công nhất của ISO. Sau 19 năm kể từ khi nó được
Xem Tiếp »


KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU