Khóa Học HSE - Chuyên Viên An Toàn - Sức Khỏe - Môi Trường

(Khai giảng 30/09/2022)
Khóa Học HSE - Chuyên Viên An Toàn - Sức Khỏe - Môi Trường

Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường – hệ thống HSE – hệ thống quản lý HSE là gì Có nhiều khái niệm về Hệ thống quản lý HSE khác nhau như: Tổ chức áp dụng ISO 14001 (tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường – các yêu cầu và hướng dẫn sử
Xem Tiếp »
KHÓA HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ISO 45001:2018

(Khai giảng 07/10/2022)
KHÓA HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ISO 45001:2018

Bộ ISO 45001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được công nhận và triển khai trên toàn cầu. ISO 45001 được xuất bản vào năm 2018 nhằm thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007... ISO 45001 được áp dụng cho mọi doanh nghiệp không phân biệt quy mô, loại hình hay tính chất nào cả.
Xem Tiếp »


Khóa Học Quản Lý Chất Lượng (Quality Management)

(Khai giảng 07/10/2022)
Khóa Học Quản Lý Chất Lượng (Quality Management)

Quản lý chất lượng được áp dụng trong mọi ngành nghề từ công nghiệp cho tới sản xuất thực phẩm hay vật tư y tế, không phân biệt loại hình hay quy mô doanh nghiệp. Nếu một doanh nghiệp muốn cung cấp những sản phẩm chất lượng, đáp ứng những yêu cầu thị trường khó tính thì công tác quản lý chất lượng cần được chú trọng.
Xem Tiếp »


KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU