Đào tạo quản lý - Dao tao quan ly - Đào tạo nhân sự - Dao tao nhan su - Tư vấn quản lý - Tu van quan ly - Tư vấn iso - Tu van ISO - Đào tạo Tư vấn Lean six sigma - QA - QC
Hotline

KHÓA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG


Khóa Học SPC – Statistical Process Control

(Khai giảng 19/05/2024)
Khóa Học SPC – Statistical Process Control

Kiểm soát quy trình bằng phương pháp thống kê (SPC) là một phương pháp kiểm tra chất lượng trong những quy trình công nghệ. Đó là một tập hợp những phương pháp sử dụng công cụ thống kê như giá trị trung bình, độ dao động và những công cụ khác để nhận diện liệu có phải quá trình có
Xem Tiếp »Khóa Học 07 QC Tools - 07 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng

(Khai giảng 19/05/2024)
Khóa Học 07 QC Tools - 07 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng

Trong 7 công cụ thống kê chỉ duy nhất Biểu đồ nhân quả (Cause & Effect Diagram) là do ngài Ishikawa sáng chế vào thập niên 50. Phiếu kiểm soát (check sheets) được áp dụng từ chiến tranh thế giới thứ 2. Biểu đồ Pareto và Biểu đồ kiểm soát (Control Chart) thì từ đầu thế kỷ 20, còn lại những công cụ khác thì không ai biết đã có từ khi nào, họ chỉ tập hợp lại nghiên cứu và áp dụng chúng.
Xem Tiếp »


Khóa Học Quản Lý Chất Lượng (Quality Management)

(Khai giảng 19/05/2024)
Khóa Học Quản Lý Chất Lượng (Quality Management)

Quản lý chất lượng được áp dụng trong mọi ngành nghề từ công nghiệp cho tới sản xuất thực phẩm hay vật tư y tế, không phân biệt loại hình hay quy mô doanh nghiệp. Nếu một doanh nghiệp muốn cung cấp những sản phẩm chất lượng, đáp ứng những yêu cầu thị trường khó tính thì công tác quản lý chất lượng cần được chú trọng.
Xem Tiếp »


KHÓA HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ISO 45001:2018

(Khai giảng 19/05/2024)
KHÓA HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ISO 45001:2018

Bộ ISO 45001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được công nhận và triển khai trên toàn cầu. ISO 45001 được xuất bản vào năm 2018 nhằm thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007... ISO 45001 được áp dụng cho mọi doanh nghiệp không phân biệt quy mô, loại hình hay tính chất nào cả.
Xem Tiếp »


KHÓA HỌC NHẬN THỨC ÁP DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2015

(Khai giảng 19/05/2024)
KHÓA HỌC NHẬN THỨC ÁP DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001 là một tiêu chuẩn quốc tế dành cho hệ thống quản lý môi trường và được áp dụng cho mọi doanh nghiệp ở mọi quy mô. Bằng việc tuân theo những tiêu chuẩn này, doanh nghiệp sẽ có thể giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường cụ thể nhất đó là giảm thiểu chất thải công nghiệp bằng cách vận hành kiểm soát hệ thống quản lý môi trường. Do đó, ngày càng có nhiều doanh nghiệp chú trọng tới việc đào tạo ISO 14001 cho Nhân viên Công ty.
Xem Tiếp »


KHÓA HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM FSSC 22000

(Khai giảng 25/05/2024)
KHÓA HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM FSSC 22000

Khóa học FSSC 22000 cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện việc xây dựng và đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, giúp người học có thể hiểu và áp dụng các nguyên tắc, quy trình và kỹ thuật được dùng trong đánh giá các mối nguy về an toàn thực phẩm.
Xem Tiếp »


Khóa Học HSE - Chuyên Viên An Toàn - Sức Khỏe - Môi Trường

(Khai giảng 25/05/2024)
Khóa Học HSE - Chuyên Viên An Toàn - Sức Khỏe - Môi Trường

Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường – hệ thống HSE – hệ thống quản lý HSE là gì Có nhiều khái niệm về Hệ thống quản lý HSE khác nhau như: Tổ chức áp dụng ISO 14001 (tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường – các yêu cầu và hướng dẫn sử
Xem Tiếp »


Khóa Học Kỹ Năng Lập và Quản Lý Hồ Sơ Tài Liệu

(Khai giảng 25/05/2024)
Khóa Học Kỹ Năng Lập và Quản Lý Hồ Sơ Tài Liệu

Hồ sơ và tài liệu có giá trị rất lớn do đó công tác quản lý hồ sơ và tài liệu tại doanh nghiệp có ý nghĩa vô cùng lớn. Khóa học kỹ năng quản lý hồ sơ – tài liệu (Document Management Skills) của iRTC được thiết kế để cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và công cụ phù hợp để quản lý hồ sơ tài liệu tài liệu tại doanh nghiệp một cách hiệu quả.
Xem Tiếp »


KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU