Hotline

KHÓA KỸ NĂNG QUẢN LÝ


Khóa Học SPC – Statistical Process Control

(Khai giảng 01/12/2023)
Khóa Học SPC – Statistical Process Control

Kiểm soát quy trình bằng phương pháp thống kê (SPC) là một phương pháp kiểm tra chất lượng trong những quy trình công nghệ. Đó là một tập hợp những phương pháp sử dụng công cụ thống kê như giá trị trung bình, độ dao động và những công cụ khác để nhận diện liệu có phải quá trình có
Xem Tiếp »


Khóa Học 07 QC Tools - 07 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng

(Khai giảng 01/12/2023)
Khóa Học 07 QC Tools - 07 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng

Trong 7 công cụ thống kê chỉ duy nhất Biểu đồ nhân quả (Cause & Effect Diagram) là do ngài Ishikawa sáng chế vào thập niên 50. Phiếu kiểm soát (check sheets) được áp dụng từ chiến tranh thế giới thứ 2. Biểu đồ Pareto và Biểu đồ kiểm soát (Control Chart) thì từ đầu thế kỷ 20, còn lại những công cụ khác thì không ai biết đã có từ khi nào, họ chỉ tập hợp lại nghiên cứu và áp dụng chúng.
Xem Tiếp »KHÓA HỌC NHẬN THỨC ÁP DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 22000 - HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

(Khai giảng 09/12/2023)
KHÓA HỌC NHẬN THỨC ÁP DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 22000 - HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

Khóa học nhận thức và đánh giá viên nội bộ ISO 22000, Tiêu chuẩn ISO 22000 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm quốc tế do tổ chức ISO, tổ chức tiêu chuẩn quốc tế xây dựng lên. Áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tiêu chuẩn này có giá trị trên toàn cầu
Xem Tiếp »KHÓA HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ISO 45001:2018

(Khai giảng 10/12/2023)
KHÓA HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ISO 45001:2018

Bộ ISO 45001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được công nhận và triển khai trên toàn cầu. ISO 45001 được xuất bản vào năm 2018 nhằm thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007... ISO 45001 được áp dụng cho mọi doanh nghiệp không phân biệt quy mô, loại hình hay tính chất nào cả.
Xem Tiếp »Khóa Học HSE - Chuyên Viên An Toàn - Sức Khỏe - Môi Trường

(Khai giảng 16/12/2023)
Khóa Học HSE - Chuyên Viên An Toàn - Sức Khỏe - Môi Trường

Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường – hệ thống HSE – hệ thống quản lý HSE là gì Có nhiều khái niệm về Hệ thống quản lý HSE khác nhau như: Tổ chức áp dụng ISO 14001 (tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường – các yêu cầu và hướng dẫn sử
Xem Tiếp »


Khóa Học Kỹ Năng Xây Dựng Quy Trình Thông Minh

(Khai giảng 16/12/2023)
Khóa Học Kỹ Năng Xây Dựng Quy Trình Thông Minh

Xây dựng và kiểm soát bằng quy trình sẽ trở thành xu hướng được các doanh nghiệp áp dụng để cải thiện khả năng quản trị của doanh nghiệp cũng như giúp doanh nghiệp có thể vận hành một cách trơn tru hơn.
Xem Tiếp »


KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU