Đào tạo quản lý - Dao tao quan ly - Đào tạo nhân sự - Dao tao nhan su - Tư vấn quản lý - Tu van quan ly - Tư vấn iso - Tu van ISO - Đào tạo Tư vấn Lean six sigma - QA - QC
Hotline

KHÓA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1.Hỏi: Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có phải là tiêu chuẩn về chất lượng lượng sản phẩm?
Đáp: Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 là “Hệ thống quản lý chất lượng” chỉ đưa ra các yêu cần cần đáp ứng cho tổ chức nhằm kiểm soát các quá trình để ổn định chất lượng sản phẩm và nhằm đến sự thoả mãn khách hàng.
2.Hỏi: Khác biệt giữa ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004; ISO 22000/ HACCP?
Đáp: ISO 9001:2008: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 14001:2004: Hệ thống quản lý môi trường (kiểm soát nước thải, chất thảI, bụi…) ISO 22000: 2005: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP: Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn áp dụng cho tổ chức sản xuất/chế biến thực phẩm thức ăn đồ uống… (không phảI là tiêu chuẩn áp dụng để cấp chứng nhận phù hợp)
3.Hỏi: Công ty chúng tôi làm về chế biến thuỷ sản chúng tôi cần xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn nào ?
Đáp: Bạn có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 để kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm và HACCP code 2003 hay ISO 22000:2005 để kiểm soát mối nguy về an toàn vệ sinh thực phẩm. Lưu ý: ISO 22000:2005 là tiêu chuẩn quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm nó không phải là sự kết hợp của ISO 9001:2008 và HACCP

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU