KHÓA HỌC NHẬN THỨC ÁP DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM FSSC 22000
Hotline

KHÓA HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM FSSC 22000

LỊCH KHAI GIẢNG

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

25/05/2024

Học Thứ 7 hàng tuần 
(Sáng 08h30 -> 11h30; Chiều 13h00 -> 16h00)

Thời lượng: 03 ngày

 

Mục lục [Ẩn]

 

FSSC 22000 là một cơ chế chứng nhận của Hiệp hội chứng nhận an toàn thực phẩm với các đơn vị sản xuất và chế biến thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Hiện nay, có thể thấy rằng khách hàng ngày càng yêu cầu cao hơn về vấn đề vệ sinh thực phẩm và vô hình tạo một sự thúc đẩy các doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm điển hình là FSSC 22000. Khóa học FSSC 22000 – Đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ FSSC 22000 tại iRTC cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

TỔNG QUAN KHÓA HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM FSSC 22000

Tiêu chuẩn FSSC 22000 được xây dựng nhằm đảm bảo sự đồng bộ mang tính quốc tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. FSSC 22000 cũng nhằm mục đích cung cấp một hệ thống kiểm soát để loại trừ bất kỳ điểm mất an toàn nào trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm. Bên cạnh đó, FSSC còn cung cấp công cụ cho việc thực hiện HACCP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm, được xây dựng có khả năng phù hợp với mọi nhà sản xuất cung cấp sản phẩm. Bao gồm các cơ sở nuôi trồng, đánh bắt thực phẩm; doanh nghiệp chế biến thực phẩm và các đơn vị cung cấp các dịch vụ về thực phẩm (vận chuyển, phân phối, thương mại).

Khóa học FSSC cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, giúp người học có thể hiểu và áp dụng các nguyên tắc, quy trình và kỹ thuật được dùng trong đánh giá các mối nguy về an toàn thực phẩm. Khóa học phù hợp với những chuyên viên đánh giá FSSC 22000 tương lai.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC FSSC 22000

Mục tiêu khóa đào tạo FSSC:

 • Đào tạo nhận thức về FSSC 22000, giúp học viên hiểu được thế nào là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000 Ver 5, cập nhật cho học viên bổ sung được quy định trong FSSC 22000 Ver 5 và sự khác biệt giữa FSSC Ver 5 và người tiền nhiệm (ver 4.1).
 • Giúp học viên hiểu rõ được các yêu cầu của FSSC 22000 Ver 5 và phương pháp triển khai áp dụng.
 • Cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và phương pháp cần thiết để có thể triển khai đánh giá nội bộ theo chuẩn FSSC 22000 một cách hiệu quả.
 • Đào tạo cho học viên những kỹ năng để có thể hoạch định, kiểm soát và triển khai đánh giá nội bộ hệ thống FSSC 22000 tại doanh nghiệp một cách bài bản, hệ thống và quan trọng đó là phát hiện những điểm không phù hợp để giúp các phòng ban có thể cải tiến các kết quả thực hiện về an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn FSSC 22000 Ver 5.
 • Giúp học viên có thể chủ động phòng ngừa tai nạn và các tình huống khẩn cấp trong vấn đề an toàn thực phẩm, nâng cao ý thức của nhân viên về an toàn thực phẩm và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
 • Giúp học viên biết cách kết hợp và thống nhất các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng/ quản lý môi trường/ quản lý an toàn thực phẩm một cách hiệu quả.

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC

Khóa học cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết với những vị trí sau tại các doanh nghiệp có liên quan tới an toàn vệ sinh thực phẩm:

 • Đại diện hệ thống quản lý
 • Các trưởng phòng, phó phòng
 • Các cấp quản lý
 • Nhân viên ISO
 • Nhân viên bộ phận kỹ thuật
 • Nhân viên phòng thí nghiệm
 • Quản lý phòng QA/QC
 • Nhân viên phụ trách An toàn vệ sinh thực phẩm

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Khóa đào tạo FSSC 22000 tại iRTC sẽ được giảng dạy bởi giảng viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hệ thống, từng hoàn thành nhiều dự án tư vấn và đào tạo FSSC 22000 cho các doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy, các chuyên gia sẽ mang tới phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại và không kém phần linh hoạt giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng. Ngoài các kiến thức thì các chuyên gia cũng chia sẻ tới học viên những kinh nghiệm thực tế để giúp học viên có thể áp dụng được vào công việc thực tế.

Khóa học sẽ bao gồm:

 • Bài giảng
 • Thảo luận, trao đổi
 • Làm việc nhóm
 • Bài tập tình huống
 • Thuyết trình
 • Video clips

Đăng Ký khóa học FSSC 22000

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO FSSC 22000

Nội dung đào tạo nhận thức áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000

 • Giới thiệu khái quát về FSSC 22000.
 • Nhận thức chung về An toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Các nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm.
 • Giải thích thuật ngữ và định nghĩa quan trọng về ATTP.
 • Nhận biết & kiểm soát các mối nguy hại trong quá trình sản xuất chế biến.
 • Yêu cầu chung/ Yêu cầu về hệ thống tài liệu/ Thảo luận.

Phân tích chi tiết các yêu cầu hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000

4. Bối cảnh của tổ chức

4.1 Hiểu rõ tổ chức và bối cảnh của tổ chức

4.2 Hiểu được nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan

4.3 Xác định phạm vi của Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (HTQLATTP)

4.4 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

5. Lãnh đạo

5.1 Lãnh đạo và cam kết của lãnh đạo

5.2 Thiết lập chính sách an toàn thực phẩm (ATTP)

5.2 Hoạch định hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

5.3 Vai trò của tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn

6. Hoạch định

6.1 Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội

6.2 Mục tiêu của HTQLATTP và hoạch định để đạt mục tiêu

6.3 Hoạch định các thay đổi

7. Hỗ trợ

7.1 Nguồn lực

7.1.1 Yêu cầu chung

7.1.2 Con người

7.1.3 Cơ sở hạ tầng

7.1.4 Môi trường làm việc

7.1.5 Các yếu tố phát triển bên ngoài của HTQLATTP

7.1.6 Kiểm soát các quá trình, sản phẩm, dịch vụ do bên ngoài cung cấp

7.2 Năng lực

7.3 Nhận thức

7.4 Trao đổi thông tin

7.5 Thông tin dạng văn bản

7.6 Thiết lập kế hoạch HACCP

8. Vận hành

8.1 Hoạch định và kiểm soát vận hành

8.2 Các chương trình tiên quyết (PRP)

8.3 Hệ thống truy xuất nguồn gốc

8.4 Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó tình huống khẩn cấp

8.5 Kiểm soát mối nguy

8.6 Cập nhật thông tin xác định các PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy

8.7 Kiểm soát việc giám sát và đo lường

8.8 Thẩm tra liên quan đến PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy

8.9 Kiểm soát sự không phù hợp của sản phẩm và quá trình

9. Đánh giá kết quả thực hiện

9.1 Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá

9.2 Đánh giá nội bộ

9.3 Họp xem xét của lãnh đạo

10. Cải tiến

10.1 Sự không phù hợp và hành động khắc phục

10.2 Cải tiến liên tục

10.3 Cập nhật HTQLATTP

Nội dung chương trình đào tạo đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000

 1. Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm FSSC 22000
 2. Mục tiêu và ý nghĩa của hoạt động đánh giá nội bộ
 3. Năng lực và đánh giá năng lực của chuyên giá đánh giá
 • Khái quát
 • Vai trò của đánh giá viên nội bộ
 • Tiêu chuẩn năng lực của đánh giá viên và của trưởng đoàn
 • Phong cách cá nhân
 • Kiến thức và kỹ năng
 • Giáo dục, kinh nghiệm làm việc, đào tạo chuyên gia đánh giá và kinh nghiệm đánh giá
 • Duy trì và cải tiến năng lực
 • Đánh giá chuyên gia đánh giá
 1. Quản lý chương trình đánh giá
 • Khái quát
 • Mục tiêu của chương trình đánh giá
 • Thiết lập chương trình đánh giá và làm bài tập lập chương trình đánh giá
 • Lựa chọn và chỉ định đoàn đánh giá
 • Thực hiện chương trình đánh giá
 • Theo dõi chương trình đánh giá
 • Xem xét và cải tiến chương trình đánh giá
 • Chuẩn bị checklist đánh giá
 • Tiến hành đánh giá tài liệu
 • Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường
 • Qui trình tổ chức đánh giá nội bộ
 • Lập chương trình đánh giá hàng năm
 1. Thực hiện đánh giá
 • Bắt đầu cuộc đánh giá
 • Chuẩn bị các hoạt động đánh giá
 • Họp khai mạc và thí dụ về họp khai mạc
 • Tiến hành các hoạt động đánh giá
 • Chuẩn bị và gửi báo cáo đánh giá
 • Hoàn thành cuộc đánh giá
 • Tiến hành đánh giá theo dõi
 1. Kỹ thuật đánh giá
 • Các loại hình đánh giá
 • Đánh giá theo quá trình
 • Đánh giá truy vết
 • Ghi nhận các điểm phát hiện
 • Truy tìm bằng chứng
 • Lập hồ sơ đánh giá

Tổng kết khóa học, Làm bài kiểm tra cuối khóa và giải đáp thắc mắc.

>> Khách hàng có nhu cầu đào tạo tại Công ty  ĐĂNG KÝ

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 06 buổi/khóa (03 ngày) 
HỌC PHÍ: 3.700.000 VNĐ/khóa 

ƯU ĐÃI: 

 • Giảm còn 3.200.000 VNĐ /khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm  3 người 
 • Hoặc giảm còn 3.400.000 VNĐ /khóa nếu nộp học phí trước khai giảng 05 ngày.

Bao gồm: Tài liệu + Cấp chứng chỉ + tea break 


Chú ý: Học viên được cấp chứng chỉ vào buổi cuối khóa học

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết cụ thể chương trình đào tạo,


ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC :

*
*


 

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ IRTC

Thông tin đăng ký khóa học

Trụ sở       :  58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại :  028 667 02879 - Hotline: 0902 419 079

Email        :  daotao@irtc.edu.vn - daotaoquanly.irtc@gmail.com

Website    :  irtc.edu.vn - lean6sigma.edu.vn - tuvaniso.com.vn

Facebook  :  https://www.facebook.com/irtc.edu.vnLIÊN HỆ TƯ VẤN

HCM - HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG
028 667 02879
0902 419 079
0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

KHÓA HỌC MỚI KẾT THÚC

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU