tư vấn iso 45001:2018, tư vấn iso 45001, tu van iso 45001:2018, iso 45001:2018, tư vấn iso
Hotline


Tư vấn - Đào tạo ISO 45001: 2018 Hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng ISC triển khai Tư vấn ISO 45001:2018 (và chuyển đổi Hệ thống quản lý an toàn – sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 sang ISO 45001:2018) nhằm giúp tổ chức đạt được các kết quả hoạch định của hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp

ISO 45001: 2018 (Occupational Health and Safety- OH&S) đã và đang được triển khai áp dụng cho các tổ chức nào muốn thiết lập, triển khai và duy trì hệ thống quản lý OH & S để cải thiện sức khoẻ và an toàn lao động, giảm thiểu nguy cơ và giảm thiểu nguy cơ OH&S, tận dụng cơ hội OH&S và giải quyết vấn đề quản lý OH&S hệ thống không phù hợp với hoạt động của mình. ISC thực hiện các hoạt động Đào tạo và Tư vấn ISO 45001: 2018 giúp một tổ chức đạt được các kết quả hoạch định của hệ thống quản lý OH & S. Phù hợp với chính sách OH & S của tổ chức, kết quả dự kiến ​​của một hệ thống quản lý OH & S. Việc triển khai Tư vấn ISO 45001:2018 được ISC triển khai và tích hợp với Hệ thống quản lý đang áp dụng tại Tổ chức (ví dụ: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 …) nhằm tối ưu các công cụ quản lý và thuận tiện trong quá trình vận hành (sau khi được Cấp giấy chứng nhận).               

Các nội dung tư vấn ISO 45001:2018, bao gồm:
 a) Nâng cấp, cải tiến hoạt động của OH & S trên cơ sở OHSAS 18001:2007 (nếu Tổ chức đang áp dụng tiêu chuẩn này);
 b) Thực hiện các yêu cầu của ISO 45001 cũng như các yêu cầu pháp lý và các bên liên quan thông qua Hệ thống tài liệu và Hồ sơ chứng minh phù hợp các yêu cầu ISO 45001:2018 (Tư vấn ISO 45001)
 c) Tiến hành đang ký chứng nhận ISO 45001 và đạt được các mục tiêu của OH & S của Tổ chức.

Một số đặc điểm của ISO 45001:2018:
Cũng như các đặc điểm của OHSAS 18001, tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào bất kể quy mô, loại hình và hoạt động. Tư vấn, áp dụng ISO 45001 nhằm kiểm soát các rủi ro của OH & S, và có tính đến các yếu tố như bối cảnh hoạt động của tổ chức và nhu cầu và mong đợi của người lao động và các bên quan tâm khác.

ISO 45001: 2018 không nêu ra các tiêu chí cụ thể cho việc thực hiện OH & S, cũng không có quy định về thiết kế hệ thống quản lý OH & S.

ISO 45001: 2018 cho phép một tổ chức, thông qua hệ thống quản lý OH & S của mình, để lồng ghép các khía cạnh khác của sức khoẻ và an toàn, chẳng hạn như phúc lợi / an sinh của người lao động. ISO 45001: 2018 không giải quyết các vấn đề như sự an toàn của sản phẩm, thiệt hại về tài sản hoặc tác động môi trường, vượt quá rủi ro cho người lao động và các bên quan tâm khác. ISO 45001: 2018 có thể được sử dụng toàn bộ hoặc một phần để cải thiện một cách có hệ thống công tác quản lý sức khoẻ và an toàn lao động.

Tuy nhiên, các tuyên bố về sự phù hợp với tiệu chuẩn này không được chấp nhận trừ khi tất cả các yêu cầu của nó được kết hợp vào hệ thống quản lý OH & S của tổ chức và được thực hiện mà không có sự loại trừ. ISC thực hiện Tư vấn ISO 45001:2018 phù hợp với yêu cầu của Tổ chức (thời gian triển khai - quy mô tổ chức - tích hợp hệ thống quản lý (đang áp dụng) với ISO 45001).
 


ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC :

*
*


 

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ IRTC

Thông tin đăng ký khóa học

Trụ sở       :  58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại :  028 667 02879 - Hotline: 0902 419 079

Email        :  daotao@irtc.edu.vn - daotaoquanly.irtc@gmail.com

Website    :  irtc.edu.vn - lean6sigma.edu.vn - tuvaniso.com.vn

Facebook  :  https://www.facebook.com/irtc.edu.vnLIÊN HỆ TƯ VẤN

HCM - HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG
028 667 02879
0902 419 079
0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn

KHÓA HỌC MỚI KẾT THÚC

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU