Hotline

KHÓA KỸ NĂNG QUẢN LÝ

Khóa Học Tổ Trưởng Sản Xuất Chuyên Nghiệp

(Khai giảng 26/11/2023)
Khóa Học Tổ Trưởng Sản Xuất Chuyên Nghiệp

Chương trình đào tạo này nhằm dẫn dắt các Tổ trưởng biết cách làm việc khéo léo hơn, nhẹ nhàng hơn, năng suất hơn cho thu nhập cao hơn. Hiện tại > 90% Tổ(Chuyền) trưởng chưa được đào tạo bài bản hoặc bồi dưỡng kỹ năng điều hành. Ngoại trừ trong quân đội có lớp huấn luyện Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng.
Xem Tiếp »


Khóa Học Quản Lý Sản Xuất Chuyên Nghiệp

(Khai giảng 03/12/2023)
Khóa Học Quản Lý Sản Xuất Chuyên Nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SẢN XUẤT GIỎI Cán bộ quản lý sản xuất giỏi là người đảm nhiệm việc huấn luyện tổ viên và điều hành kế hoạch sản xuất với năng suất lao động cao nhất – chi phí thấp nhất để có giá thành cạnh tranh với chất lượng sản phẩm thỏa mãn nhu cầu và mong
Xem Tiếp »


Khóa Học Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Sản Xuất

(Khai giảng 07/12/2023)
Khóa Học Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Sản Xuất

Với những doanh nghiệp sản xuất, việc lập kế hoạch sản xuất đóng vai trò vô cùng quan trọng và cần được triển khai hàng ngày. Việc làm tốt kế hoạch sản xuất sẽ giúp doanh nghiệp điều phối sản xuất hiệu quả, đảm bảo sự phối hợp hài hòa giữa các bộ phận, tiết kiệm chi phí sản xuất và tiết kiệm nhân lực
Xem Tiếp »


Khóa Học Quản Lý Kho Chuyên Nghiệp

(Khai giảng 09/12/2023)
Khóa Học Quản Lý Kho Chuyên Nghiệp

Quản lý kho hàng tập trung giải quyết các nghiệp vụ bố trí, định vị kho, sắp xếp hàng hóa phụ tùng; các phương thức bảo quản hàng hóa, quy trình hóa nghiệp vụ nhập, xuất, và tổ chức quản lý sổ sách hàng hóa, phụ tùng trong kho bãi.
Xem Tiếp »


KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT_CPO 4.0

(Khai giảng 10/12/2023)
KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT_CPO 4.0

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT là người đảm nhiệm việc huấn luyện tổ viên và điều hành kế hoạch sản xuất với năng suất lao động cao nhất – chi phí thấp nhất để có giá thành cạnh tranh với chất lượng sản phẩm thỏa mãn nhu cầu khách hàng.
Xem Tiếp »


Khóa học Kỹ Năng Giám Sát

(Khai giảng 14/12/2023)
Khóa học Kỹ Năng Giám Sát

Khóa đào tạo Kỹ năng giám sát công việc giúp học viên hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giám sát cũng như đào tạo cho học viên những kỹ năng, cách thức và phong cách phù hợp để có thể triển khai giám sát tại doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.
Xem Tiếp »Khóa Học Quản Trị Chuỗi Cung Ứng - Supply Chain Management

(Khai giảng 23/12/2023)
Khóa Học Quản Trị Chuỗi Cung Ứng - Supply Chain Management

Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ đưa ra cho các doanh nghiệp rất nhiều thách thức nhưng không ít cơ hội. Nếu vẫn quản lý cuỗi cung ứng theo các phương pháp lạc hậu thì doanh nghiệp sẽ khó phát triển và gặp rất nhiều khó khăn trong vận hành, cung ứng và dự đoán. Hiểu được khó khăn này của các doanh nghiệp, iRTC đã xây dựng và giảng dạy khóa học quản lý chuỗi cung ứng để giúp doanh nghiệp có thể áp dụng những cách quản lý chuỗi cung ứng hiện đại nhất một cách có hiệu quả.
Xem Tiếp »
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU