Khóa học Nhận Thức Áp Dụng & Đánh Gía Viên Nội Bộ ISO 9001: 2015 / ISO 14001:2015
Hotline
 • khóa học iso 9001
 • đào tạo ISO 9001 / 14001
 • khóa học ISO 9001 và iso 14001

KHÓA HỌC NHẬN THỨC ÁP DỤNG & ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001: 2015 / ISO 14001:2015

LỊCH KHAI GIẢNG

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

26/05/2024

Học Chủ nhật hàng tuần 
(Sáng 08h30 -> 11h30; Chiều 13h00 -> 16h00)

Thời lượng: 04 ngày

 

Mục lục [Ẩn]

 

Tổng quan khóa học Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ ISO 9001: 2015/ ISO 14001: 2015

Với hơn 1.1 triệu chứng chỉ được cấp toàn cầu, ISO 9001 giúp các tổ chức chứng minh với các khách hàng rằng họ có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ với chất lượng ổn định. Nó cũng hoạt động như một công cụ để sắp xếp hợp lý các quá trình của họ và làm cho chúng hiệu quả hơn. Quyền Tổng thư ký ISO Kevin McKinley giải thích: “ISO 9001 cho phép các tổ chức thích ứng với một thế giới đang thay đổi. Nó nâng cao khả năng của một tổ chức thỏa mãn khách hàng của mình và cung cấp một nền tảng thống nhất cho sự phát triển và thành công bền vững”.

Phiên bản 2015 có những thay đổi quan trọng, điều mà Nigel Croft, Chủ tịch tiểu ban ISO đã phát triển và sửa đổi các tiêu chuẩn, đề cập như là một quá trình “tiến hóa hơn là một cuộc cách mạng”. “Chúng ta mới chỉ đưa ISO 9001 vào thế kỷ 21 một cách vững chắc. Các phiên bản trước của ISO 9001 là khá quy tắc, với nhiều yêu cầu cho thủ tục tài liệu và hồ sơ. Trong phiên bản 2000 và 2008, chúng ta tập trung nhiều hơn vào quá trình quản lý, và ít hơn vào tài liệu.”

“Bây giờ chúng ta đã đi một bước xa hơn và ISO 9001: 2015 thậm chí còn ít quy tắc hơn so với bản tiền nhiệm của nó và tập trung vào kết quả hoạt động. Chúng ta đã đạt được điều này bằng cách kết hợp phương pháp tiếp cận quá trình với tư duy dựa trên rủi ro và sử dụng các chu trình Plan-Do-Check-Act ở tất cả các cấp trong tổ chức.”

Khóa học ISO 9001

Hệ thống ISO 9001: 2015 là kiến thức cần thiết đối với tất cả cán bộ quản lý, dù ở bất kỳ vị trí nào trong doanh nghiệp. Hệ thống quản lý tiêu chuẩn ISO 9001 cốt lỗi là làm đúng, làm nhanh theo quy trình được thiết sẵn, tạo tiền đề cho vận hành tư duy đột phá, từ đó tạo nên sự thay đổi khác biệt. Cách tiếp cận hệ thống Chất lượng, giảm thiểu rủi ro là cách tiếp cận tối ưu trong điều hành. Khóa học cho bạn đủ năng lực làm việc đạt hiệu quả cao nhưng tiết kiệm nhiều thời gian.

Khóa học ISO 9001: 2015 được thiết kế theo hướng cập nhật kiến thức thực tế – xử lý tình huống thực tế – tự xây dựng hệ thống quản lý tại doanh nghiệp, vì vậy học viên sau khi tham gia khóa học có thể làm đúng ngay từ đầu đó cũng là sự khác biệt của khóa học tại iRTC.

Khóa học ISO 14001 phiên bản mới nhất 2015 giúp học viên thấy được hiện trạng môi trường thực tại và phát họa viễn cảnh tương lai. Việc xây dựng ISO 14001:2015 sẽ giúp sản phẩm được tạo ra thân thiện với môi trường và sẽ chiếm nhiều ưu thế trên thị trường trong nước và xuất khẩu.
Các quy định pháp luật trong quản lý môi trường doanh nghiệp.
Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và các hoạt động nhân sinh đang hủy hoại môi trường hoạt động sản xuất.
Nhận diện tất cả các khía cạnh môi trường và đánh giá tác động môi trường.

Mục tiêu khóa học Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ ISO 9001: 2015/ ISO 14001: 2015

 • Học viên hiểu được các yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015.
 • Trang bị năng lực cần thiết phải có của một CBQL cấp trung và là căn cứ để bổ nhiệm Trưởng - Phó phòng ban trong công ty.
 • Hiểu được các thay đổi cập nhật của tiêu chuẩn phiên bản mới so với phiên bản cũ và phương pháp xây dựng.
 • Nắm vững cách thức xây dựng/ vận hành/ kiểm soát/ cải tiến Hệ Thống Quản Lý tích hợp theo phiên bản mới ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
 • Tăng cường kiến thức đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 một cách hiệu quả.
 • Nắm vững các kỹ năng của đánh giá viên nội bộ, cũng như phương pháp thực hiện đánh giá nội bộ.

Lợi ích của khóa học

 • Được học với chuyên gia đầu ngành trên 15 năm kinh nghiệm đào tạo/ tư vấn xây dựng hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO
 • Điều hành theo nguyên tắc LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU.
 • Tạo kỹ năng quản lý một cách chuyên nghiệp.
 • Được chuyên gia tư vấn miễn phí sau khi kết thúc khóa học.
 • Chương trình do các chuyên gia uy tín, tâm huyết trong tư vấn các doanh nghiệp thực hiện. Học viên sẽ lĩnh hội được nhiều kiến thức thực tiễn có giá trị quý báu.

Đối tượng nên tham gia khóa học

 • Các Trưởng/ phó phòng
 • Quản lý hệ thống ISO
 • Nhân viên ISO
 • Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý 
 • Cá nhân muốn nghiên cứu sâu các hệ thống ISO 9001 / ISO 14001

Phương pháp đào tạo

Với kinh nghiệm của chuyên gia sẽ mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng  chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc. Bao gồm:

 • Bài giảng (Lecturing)
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Teamwork)
 • Bài tập tình huống (Case study)
 • Thuyết trình (Presentation)

đăng ký khóa học ISO 9001 - 14001

Nội dung đào tạo khóa học Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ ISO 9001: 2015/ ISO 14001: 2015

No.

NÔI DUNG

SỐ BUỔI HỌC

 PHẦN I - NỘI DUNG ĐÀO TẠO NHẬN THỨC TÍCH HỢP ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015

1

 • Lịch sử phát triển của Mô hình hệ thống quản lý ISO 9000 : 2015 / ISO 14001 : 2015.
 • Tổng quát về bộ tiêu chuẩn ISO 9001 & ISO 14001 và cách tiếp cận.
 • Giới thiệu cơ sở từ vựng theo phiên bản mới.
 • Bối cảnh, mục đích và nội dung thay đổi các yêu cầu của ISO 9001/ ISO 14001 trong phiên bản năm 2015 về Bố cục, Điều khoản và Yêu cầu.
 • Mô hình hệ thống quản lý tiếp cận theo quá trình và sự liên kết các yêu cầu tiêu chuẩn.
 • Các khái niệm cơ bản liên quan đến môi trường và quản lý môi trường.
 • Các nguyên tắc quản lý theo Mô hình P-D-C-A
 • Yêu cầu chung/ Yêu cầu về hệ thống tài liệu/ Thảo luận.

 

01

2

PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG YÊU CẦU HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP ISO 9001 : 2015 - ISO 14001 : 2015

  Bối cảnh của tổ chức

 • Hiểu về tổ chức và bối cảnh
 • Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng, môi trường.
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình

  Sự lãnh đạo

 • Sự lãnh đạo và cam kết
 • Hướng vào khách hàng
 • Chính sách chất lượng, môi trường.
 • Trách nhiệm, quyền hạn trong Công ty.

  Hoạch định hệ thống quản lý

 • Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
 • Mục tiêu chất lượng, môi trường & Kế hoạch hành động đạt được
 • Khía cạnh môi trường
 • Các nghĩa vụ tuân thủ
 • Đánh giá rủi ro, xác lập sự kiểm soát
 • Yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác
 • Bài tập thực hành phân tích rủi ro và cơ hội

  Hỗ trợ

 • Nguồn lực, năng lực, nhận thức
 • Trao đổi thông tin nội bộ, bên ngoài
 • Trao đổi thông tin, tham gia và tham vấn

03

3

  Điều hành

 • Quản lý điều hành
 • Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ
 • Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ
 • Kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp
 • Sản xuất và cung cấp dịch vụ
 • Chuyển giao sản phẩm và dịch vụ
 • Kiểm soát đầu ra không phù hợp
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục

  Đánh giá kết quả hoạt động

 • Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
 • Đánh giá nội bộ
 • Đánh giá sự tuân thủ
 • Xem xét của lãnh đạo

  Cải tiến

 • Khái quát
 • Đánh giá kết quả hoạt động
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
 • Cải tiến liên tục

 PHẦN II - PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015

4
 • Một số lưu ý chuyển đổi hệ thống quản lý ISO 9001 - ISO 14001 sang phiên bản mới 2015
 • Nhận diện, đánh giá, kiểm soát rủi ro và hành động thực hiện trong Hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
 • Các công cụ phân tích rủi ro và cơ hội
 • Chương trình hành động Chuyển đổi hệ thống theo tiêu chuẩn mới
 • Phương pháp Tích hợp ISO 9001:2015 với các tiêu chuẩn khác(ISO 14001,...)
 • Phương pháp xây dựng hệ thống các quy trình/ thủ tục/ HDCV …
 • Các bước soạn thảo và vận hành hệ thống ISO.
 • Các Nguyên tắc soạn thảo Quy trình ISO
 • Các lưu ý khi áp dụng tài liệu hệ thống
 • Làm bài tập thực hành
01

 PHẦN III - NỘI DUNG ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015

5

 Đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011:2018

 • Phạm vi
 • Tài liệu viện dẫn
 • Thuật ngữ - Định nghĩa
 • Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ
 • Mục tiêu và ý nghĩa của hoạt động đánh giá nội bộ

02

6

  Năng lực và đánh giá năng lực của chuyên giá đánh giá

 • Vai trò của Đánh giá viên nội bộ
 • Tiêu chuẩn năng lực của đánh giá viên nội bộ.
 • Kiến thức và kỹ năng
 • Giáo dục, kinh nghiệm làm việc, đào tạo chuyên gia đánh giá và kinh nghiệm đánh giá.
 • Duy trì và cải tiến năng lực
 • Đánh giá chuyên gia đánh giá

7

  Quản lý chương trình đánh giá

 • Khái quát
 • Mục tiêu của chương trình đánh giá
 • Thiết lập chương trình đánh giá và làm bài tập lập chương trình đánh giá
 • Thực hiện chương trình đánh giá
 • Theo dõi chương trình đánh giá
 • Xem xét và cải tiến chương trình đánh giá
 • Chuẩn bị checklist đánh giá
 • Tiến hành đánh giá tài liệu
 • Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường
 • Qui trình tổ chức đánh giá nội bộ

8

  Thực hiện đánh giá

 • Bắt đầu cuộc đánh giá
 • Chuẩn bị các hoạt động đánh giá
 • Tiến hành các hoạt động đánh giá
 • Họp khai mạc và thí dụ về họp khai mạc
 • Chuẩn bị và gửi báo cáo đánh giá
 • Hoàn thành cuộc đánh giá
 • Tiến hành đánh giá theo dõi

01

9

  Kỹ thuật đánh giá

 • Đánh giá theo quá trình
 • Đánh giá truy vết
 • Ghi nhận các điểm phát hiện
 • Truy tìm bằng chứng
 • Lập hồ sơ đánh giá

  Tổng kết khóa học và giải đáp thắc mắc

  Làm bài kiểm tra cuối khóa

Tổng số buổi đào tạo

08 buổi

(04 ngày)

>> Khách hàng có nhu cầu đào tạo tại Công ty  ĐĂNG KÝ

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC : 04 Ngày (08 buổi) 

HỌC PHÍ PUBLIC : 3.500.000 VNĐ/ 01HV/ khóa

ƯU ĐÃI:

 • Giảm còn 2.900.000 VNĐ/ 01 HV/ khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm ≥ 3 người
 • Giảm còn 3.200.000 VNĐ/ 01 HV/ khóa nếu nộp trước 5 ngày

Bao gồm: Tài liệu + Chứng chỉ + Trà nước, Trái cây

Lưu ýHọc viên được cấp chứng chỉ vào buổi cuối khóa học.

Cảm nhận của học viên về khóa học ISO tại iRTC

Cảm nhận của học viên về Khóa học ISO tại iRTC

Feedback về khóa học ISO tại iRTC

feedback về khóa đào tạo ISO tại iRTC

khóa học ISO 9001

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết cụ thể chương trình đào tạo,


ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC :

*
*


 

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ IRTC

Thông tin đăng ký khóa học

Trụ sở       :  58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại :  028 667 02879 - Hotline: 0902 419 079

Email        :  daotao@irtc.edu.vn - daotaoquanly.irtc@gmail.com

Website    :  irtc.edu.vn - lean6sigma.edu.vn - tuvaniso.com.vn

Facebook  :  https://www.facebook.com/irtc.edu.vnLIÊN HỆ TƯ VẤN

HCM - HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG
028 667 02879
0902 419 079
0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

KHÓA HỌC MỚI KẾT THÚC

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU