Hotline

KHÓA KỸ NĂNG QUẢN LÝKhóa Học Phân Tích SWOT

Khóa Học Phân Tích SWOT

PHÂN TÍCH SWOT Phân tích SWOT là một trong 05 bước hình thành chiến lược sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, bao gồm: xác lập tôn chỉ của doanh nghiệp, phân tích SWOT, xác định mục tiêu chiến lược, hình thành các mục tiêu và kế hoạch chiến lược, xác định cơ chế kiểm soát chiến lược. SWOT là tập
Xem Tiếp »
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU