Khóa Học Tổ Trưởng Sản Xuất Chuyên Nghiệp

 

HÌNH THỨC HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

HỌC ONLINE QUA ZOOM

(Giảm ngay 10% học phí)

07/04/2023

Học tối 2-4-6 hàng tuần 
(Từ 18h30 -> 21h30)

Thời lượng: 06 buổi

OFFLINE 02/04/2023

Học Chủ nhật hàng tuần 
(Sáng 08h30 -> 11h30; Chiều 13h00 -> 16h00)

Thời lượng: 03 ngày

 

Tổng quan khóa học tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp

Nâng cao năng lực quản lý cho tổ trưởng là điều kiện tiên quyết để tăng năng suất lao động

Chương trình đào tạo này nhằm dẫn dắt các Tổ trưởng biết cách làm việc khéo léo hơn, nhẹ nhàng hơn, năng suất cao hơn cho thu nhập cao hơn. Hiện tại > 90% Tổ(Chuyền) Trưởng chưa được đào tạo bài bản hoặc bồi dưỡng kỹ năng điều hành. Ngoại trừ trong quân đội có lớp huấn luyện Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng. Vì vậy đào tạo Tổ (Chuyền) trưởng sản xuất chuyên nghiệp là một khâu quan trọng của chiến lược nhân sự hoàn hảo. Nhằm nâng cao năng lực quản lý tổ. Tổ sản xuất là nơi tác động trực tiếp đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - thu nhập - năng suất - chất lượng sản phẩm - đảm bảo ổn định nhân sự.

Đảm bảo chất lượng - khối lượng sản phẩm và thời gian giao hàng đúng hạn, nhiệm vụ này được đặt lên vai các Tổ trưởng sản xuất. Vì vậy nâng cao kiến thức quản lý cho các Tổ trưởng sản xuất người trực tiếp thúc đẩy tăng năng xuất - thu nhập và tiết kiệm chi phí là khâu đột phá của quá trình phát triển đồng đều nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học tổ trưởng sản xuất

 • Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết của một Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp.
 • Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của một Tổ Trưởng sản xuất chuyên nghiệp trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất của Công ty.
 • Năm vững các kỹ năng triển khai công việc một cách khoa học trong tổ để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được cấp trên giao phó.
 • Giúp Tổ Trưởng dẫn dắt các Tổ viên một cách nhẹ nhàng, khéo léo hơn trong việc kiểm tra, giám sát đôn đốc các Tổ viên tăng năng suất Sản phẩm. 
 • Giúp Tổ trưởng sản xuất kiểm soát việc Đảm bảo chất lượng - khối lượng sản phẩm và thời gian giao hàng đúng hạn.
 • Giúp Tổ trưởng sản xuất biết cách thúc đẩy tăng năng xuất và tiết kiệm chi phí .
 • Được trang bị các giải pháp, công cụ kiểm soát/ cải tiến và biết cách khai thác tối đa sức mạnh của các tổ viên để đạt được mục tiêu về chất lượng và năng suất sản xuất, để giảm thiểu tối đa thất thoát lãng phí cho Công ty của mình.
 • Nắm vững các kỹ năng nhằm tạo lập mối quan hệ nội bộ thông qua kênh giao tiếp và Phương pháp làm việc nhóm hiệu quả trong Bộ phận sản xuất.
 • Biết cách lắng nghe giao tiếp ứng xử chuyên nghiệp với cấp trên, đồng nghiệp trong Công ty.
 • Hiểu được tầm quan trọng của việc tuân thủ triệt để các quy trình/ quy định của Công ty.

đăng ký khóa học tổ trưởng sản xuất

Đối tượng khóa học

 • Quản đốc
 • Tổ Trưởng
 • Trưởng Nhóm
 • Nhân viên sản xuất
 • Các Nhân viên có nhu cầu.

Phương pháp đào tạo

Với kinh nghiệm của chuyên gia sẽ mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc. Bao gồm:

 • 40% Lý thuyết - 60% thực hành
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Team work)
 • Bài tập tình huống
 • Thuyết trình (Presentation)

Chương trình đào tạo khóa học tổ trưởng sản xuất

No.

CHỦ ĐỀ

NÔI DUNG

SỐ BUỔI HỌC

1

Nhiệm vụ – Trách nhiệm của Tổ Trưởng sản xuất chuyên nghiệp
 • Khái niệm về tổ chức sản xuất và nhiệm vụ của tổ sản xuất
 • Nhiệm vụ và trách nhiệm của tổ trưởng sản xuất
 • Xác định các công việc của Tổ trưởng sản xuất
 • Xác định các nguồn lực (5M+E) trong tổ sản xuất
 • Giám sát chuẩn chất lượng, đo lường tiến độ sản xuất.
 • Hướng dẫn Tổ trưởng viết hướng dẫn công việc, thao tác
 • Bài tập tình huống “Thế nào là 1 người lãnh đạo?”

01

 

2

Lập & Kiểm soát kế hoạch sản xuất trong Tổ sản xuất
 • Các nguyên tắc sắp xếp thứ tự các công việc
 • Nguyên tắc Johnson
 • Thiết lập quy trình tác nghiệp của Tổ trưởng sản xuất hàng ngày
 • Biết cách xử lý tình huống thay đổi kế hoạch sản xuất
 • Xác định năng lực tổ viên, điều hành - phối hợp
 • Theo dõi, đánh giá tiến độ và kết quả công việc
 • Huấn luyện nâng cao năng lực cho các tổ viên
 • Lập lịch công việc/ngày đảm bảo chất lượng, số lượng, tiến độ
 • Vai trò của Tổ trưởng và Trưởng nhóm QCC
3 Quản lý năng suất lao động trong Bộ phận sản xuất
 • Xác định năng suất lao động trong Bộ phận sản xuất
 • Nhóm các yếu tố làm giảm NSLĐ - Phòng ngừa - Khắc phục
 • Nhóm các yếu tố làm tăng NSLĐ - Hành động hỗ trợ
 • Nhóm yếu tố tăng NSLĐ liên quan đến điều hành Bộ phận sản xuất
 • Huấn luyện tổ viên thao tác chuẩn để tăng năng suất lao động

01

4

Quản lý máy móc thiết bị và nguyên vật liệu trong sản xuất
 • Công tác Quản lý máy móc thiết bị
 • Xác định mục tiêu, chiến lược trong công tác quản lý MMTB
 • Lựa chọn hình thức bảo trì, bảo dưỡng cho từng loại thiết bị
 • Xây dựng chính sách kiểm soát/ chế tài trong công tác quản lý MMTB
 • Xây dựng bộ máy và Lập kế hoạch trong việc Bảo trì MMTB
 • Xây dựng định mức sử dụng nguyên vật liệu
 • Nguyên nhân làm vượt định mức tiêu hao NVL

5

Quản lý chất lượng hiệu quả trong quá trình sản xuất
 • Các nguyên lý cơ bản trong quản lý chất lượng và truyền thông về nhận thức chất lượng sản phẩm là sống còn cho Tổ viên.
 • 08 nguyên tắc quản lý chất lượng.
 • Quản lý theo quá trình
 • Hoạch định kiểm soát chất lượng đầu vào/ trong quá trình/ đầu ra sản phẩm.
 • Phương pháp xây dựng các tiêu chí chất lượng cần có trong Công ty.
 • Kỹ nẵng kiểm tra giám sát / đánh giá chất lượng sản phẩm hiệu quả trong Bộ phận sản xuất
 • Các nguyên nhân gây ra lỗi sản phẩm và Phương pháp khắc phục.
 • Phương pháp xây dựng hệ thống quy trình/ quy định/ hướng dẫn... kiểm soát chất lượng hiệu quả.

01

6

Kỹ năng lắng nghe - giao tiếp và
tạo động lực làm việc trong Tổ sản xuất
 • Tầm quan trọng của giao tiếp.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp
 • Cách thức ứng xử, giao tiếp trong Bộ phận Sản xuất
 • Các phương pháp lắng nghe hiệu quả.
 • Xử lý các tình huống trong quá trình giao việc, trao đổi với tổ viên
 • Cách giải quyết các xung đột giữa các tổ viên.
 • Thực hành: Học viên đóng vai trò người Tổ Trưởng trong việc Truyền đạt thông tin cho tổ viên tại nơi làm việc

01

7

Kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork)
 • Vai trò của Tổ trưởng trong việc điều hành nhóm sản xuất
 • Nâng cao tình đoàn kết, đồng thuận giữa Tổ trưởng - tổ viên
 • Biết sử dụng các phương pháp, công cụ, cách thức phát hiện
 • Vấn đề mấu chốt, giải pháp giải quyết vấn đề
 • Thực hành: Trò chơi để khơi gợi và đúc kết bài học về tinh thần làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm.
 • Đánh giá năng lực thực hiện công việc của tổ viên và tổ chức cung cấp thông tin phản hồi

01

8 Kỹ năng hình thành và duy trì tính tuân thủ hệ thống
 • Khái niệm về tính tuân thủ/ thực thi
 • Các nguyên tắc tuân thủ/ thực thi
 • Lợi ích của việc tuân thủ/ thực thi hệ thống
 • Khó khăn trong việc hình thành tính tuân thủ/ thực thi hệ thống
 • Tác hại của việc không tuân thủ hệ thống
 • Các yêu cầu tuân thủ/ thực thi: Tiêu chuẩn, chính sách, quy định và quy trình…
 • Phương pháp xây dựng và duy trì tính tuân thủ/ thực thi quy trình 
 • Hệ thống kiểm tra, giám sát và đánh giá sự tuân thủ hệ thống
 • Phương pháp nhận dạng sự không tuân thủ và biện pháp khắc phục sự không tuân thủ

​   Tổng kết khóa học, Làm bài kiểm tra cuối khóa và cấp chứng chỉ.

01

TỔNG SỐ BUỔI  

06

>> Khách hàng có nhu cầu đào tạo tại Công ty  ĐĂNG KÝ

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC : 06 buổi/khóa (03 ngày)

HỌC PHÍ PUBLIC : 3.200.000 VNĐ/khóa
ƯU ĐÃI:
+ Giảm còn : 2.500.000 VNĐ/khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm >= 3 người
+ Giảm còn : 2.800.000 VNĐ/khóa nếu nộp trước ngày khai giảng 5 ngày.
+ Tài liệu + chứng chỉ + Tea break 

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết cụ thể chương trình đào tạo,


ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC :

*
*


 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC

Thông tin đăng ký khóa học

Trụ sở       :  58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại :  028 667 02879 - Hotline: 0902 419 079

Email        :  daotao@irtc.edu.vn - daotaoquanly.irtc@gmail.com

Website    :  irtc.edu.vn - lean6sigma.edu.vn - tuvaniso.com.vn

Facebook  :  https://www.facebook.com/irtc.edu.vn/VIDEO

LIÊN HỆ TƯ VẤN

HCM - HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG
028 667 02879
0902 419 079
0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn

KHÓA GẦN KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU