Khóa học Xây Dựng Khung Năng Lực Nhân Sự
Hotline

Khóa học Xây Dựng Khung Năng Lực Nhân Sự

LỊCH KHAI GIẢNG

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

20/06/2024

Học tối 3-5-7 hàng tuần 
(Từ 18h30 -> 21h30)

Thời lượng khóa học : 08 Buổi (04 Ngày)

 

Mục lục [Ẩn]

Việc xây dựng và sử dụng khung năng lực nhân sự là một phần quan trọng của quá trình quản lý nhân sự trong mọi doanh nghiệp. Khung năng lực nhân sự không chỉ giúp doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự phù hợp cho vị trí, mà còn định hình lộ trình phát triển năng lực cho từng nhân viên, từ đó giúp nhân viên đáp ứng nhu cầu công việc và yêu cầu của doanh nghiệp. Khóa học Xây dựng khung năng lực của IRTC sẽ cung cấp cho học viên  kiến thức sâu rộng về việc xây dựng khung năng lực nhân sự, cũng như các bước cụ thể để triển khai áp dụng khung năng lực nhân sự vào doanh nghiệp.

Tổng quan khóa học Xây Dựng Khung Năng Lực Nhân Sự

Trong công tác quản lý nhân sự tại doanh nghiệp, bộ phận nhân sự sẽ triển khai nhiều hoạt động như tuyển dụng nhân sự, đào tạo phát triển năng lực cho nhân sự, quy hoạch các vị trí lãnh đạo – quản lý, đánh giá nhân sự, giữ chân nhân sự, thuyên chuyển nhân sự,… Khung năng lực nhân sự là một công cụ hữu hiệu để hỗ trợ cho các hoạt động này.

Khung năng lực nhân sự bao gồm một tập hợp rõ ràng và cụ thể các tiêu chí về kiến thức, kỹ năng, thái độ, kinh nghiệm, chuẩn mực, tố chất,… mà nhân viên cần đáp ứng được để hoàn thành công việc được giao của họ. Việc xây dựng và áp dụng khung năng lực nhân sự không chỉ là một phần quan trọng của quản trị nhân sự mà còn là một việc liên quan tới việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Đối với khía cạnh nhân viên, khung năng lực giúp họ hiểu chính xác những gì doanh nghiệp mong đợi ở họ cũng như các kỹ năng hay năng lực cần thiết để làm tốt vai trò của họ tại doanh nghiệp. Điều này giúp các nhân viên có thể xác định cần phát triển các kỹ năng nào hay cần cải thiện điều gì.

Ở khía cạnh doanh nghiệp, khung năng lực giúp bộ phận nhân sự đánh giá xem nhân viên này có thể đáp ứng tốt vai trò của họ hay không thông qua thang đo rõ ràng. Ngoài ra, khung năng lực nhân sự cũng là công cụ hữu hiệu để phát triển các nhân sự tài năng và nhà lãnh đạo/ quản lý trong tương lai.

Khóa học Xây Dựng Khung Năng Lực Nhân Sự do IRTC tổ chức sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc xây dựng và đánh giá khung năng lực nhân sự và cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết để xây dựng và áp dụng khung năng lực nhân sự vào các hoạt động quản trị nhân sự tại doanh nghiệp. Trong suốt khóa học, các Chuyên gia giảng dạy sẽ hướng dẫn bạn từ các khái niệm cơ bản đến các bước cụ thể để xây dựng và đánh giá khung năng lực nhân sự. Bạn sẽ học được cách áp dụng khung năng lực vào các hoạt động quản lý nhân sự hàng ngày, từ tuyển dụng đến phát triển nhân viên.

Mục tiêu khóa học

Khóa học hướng tới các mục tiêu giúp học viên:

 • Nhận thức được tầm quan trọng của khung năng lực nhân sự trong công tác quản lý nhân sự
 • Được trang bị các kiến thức về khung năng lực nhân sự:
  • Các phương pháp xây dựng khung năng lực nhân sự phổ biến
  • Cách xây dựng và phân bổ ma trận năng lực
  • Cách xác định các tiêu chí và năng lực cần thiết cho mỗi vị trí công việc
  • Cách xây dựng mô tả công việc và đánh giá năng lực nhân viên
  • Các áp dụng khung năng lực nhân sự vào các hoạt động nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất làm việc, thăng tiến, thuyên chuyển,…
  • Tính minh bạch và công bằng trong xây dựng khung năng lực nhân sự
 • Biết cách ứng dụng hiệu quả khung năng lực nhân sự để quản trị và tối ưu nguồn lực con người trong quản lý nhân sự
 • Phát triển các kỹ năng hỗ trợ cần thiết để thiết lập và duy trì một khung năng lực nhân sự trong doanh nghiệp/ tổ chức.
 • Cập nhật các xu hướng mới trong xây dựng và ứng dụng khung năng lực nhân sự
 • Biết cách phân tách và đánh giá năng lực ứng viên/ người lao động

Hình thức đào tạo

Khóa học được đào tạo bởi chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý nhân sự, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại doanh nghiệp, từng tham gia vào các dự án tái cấu trúc doanh nghiệp với vị trí cố vấn. Với kinh nghiệm thực tế cùng chuyên môn sư phạm, chuyên gia sẽ mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng  chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc.

Khóa học bao gồm các hoạt động:

 • Bài giảng (Lecturing)
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Teamwork)
 • Bài tập tình huống (Case study)
 • Thuyết trình (Presentation)
 • Video Clips…

Đối tượng của khóa học

Khóa học phù hợp với các đối tượng:

 • Giám đốc và các cấp lãnh đạo tại doanh nghiệp
 • Trưởng/ phó phòng
 • Các vị trí thuộc bộ phận nhân sự tại doanh nghiệp
 • Vị trí chịu trách nhiệm đào tạo và phát triển năng lực nhân sự tại doanh nghiệp

Chương trình đào tạo khóa học Xây Dựng Khung Năng Lực Nhân Sự

Tổng quan về năng lực và khung năng lực nhân sự

 • Hiểu về năng lực -  các thành phần cấu thành năng lực: Kiến thức, Thái độ, Kỹ năng và biểu hiện qua Hành vi quan sát được
 • Khái niệm về khung năng lực nhân sự
 • Ý nghĩa và tầm quan trọng của khung năng lực nhân sự trong quản lý nhân sự
 • Các cấp độ năng lực theo thang Bloom và các thang đo khác
 • Các loại năng lực và cách xác định chúng
 • Từ điển năng lực
 • Họ công việc, vị trí công việc, cấp bậc
 • Khung năng lực: Cốt lõi và Lãnh đạo, Chuyên môn – kỹ thuật
 • Sự cần thiết và lợi ích của khung năng lực trong quản trị nhân lực
 • Các bước triển khai khung năng lực:
  • Xác định mục đích
  • Chuẩn hóa doanh nghiệp
  • Xây dựng từ điển doanh nghiệp
  • Xây dựng khung năng lực cho từng vị trí
  • Triển khai, kiểm soát và cải tiến khung năng lực
 • Nguyên tắc xây dựng và áp dụng khung năng lực
 • Các lưu ý khi xây dựng và áp dụng khung năng lực
 • Chia sẻ một số form mẫu có liên quan

Xây dựng khung năng lực cốt lõi

 • Các bước xây dựng: Thiết lập cơ sở - Thu thập và Phân tích thông tin – xác định năng lực – Xây dựng định nghĩa và cấp độ từng năng lực – Xác định ma trận năng lực
 • Cơ sở xây dựng: Giá trị cốt lõi, Sứ mệnh, Tầm nhìn, Chiến lược, Sức khỏe và Hiệu quả tổ chức, Quan điểm quản trị, Cơ cấu tổ chức và cấp bậc, ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, môi trường cạnh tranh, xu thế kinh tế, xã hội và công nghệ…
 • Các phương pháp thu thập và phân tích thông tin: Phỏng vấn lãnh đạo, Hội thảo nhóm, Nghiên cứu điển hình, Khảo sát chọn mẫu/ diện rộng…
 • Thực hành lựa chọn năng lực cốt lõi và lãnh đạo của Công ty
 • Thực hành xây dựng định nghĩa và mô tả cấp độ một số năng lực

Xây dựng khung năng lực chuyên môn

 • Xác định và chuẩn hóa hệ thống chức năng/ chức danh công việc
 • Xác định thang đo chuẩn về năng lực chuyên môn
 • Phân tích chức năng, nhiệm vụ của từng chức năng
 • Phân tích công việc của từng chức danh công việc
 • Phân tích các yếu tố khác: điển hình thành công, xu hướng thay đổi công việc trong tương lai, hiện trạng và kết quả hoạt động…
 • Xác định năng lực cần thiết, xây dựng định nghĩa và mô tả các cấp độ
 • Xây dựng yêu cầu năng lực theo cấp bậc trong từng chức năng hoặc theo chức danh
 • Thực hành xây dựng khung năng lực chuyên môn của một chức năng

Đánh giá năng lực

 • Các phương pháp đánh giá năng lực:
  • Đánh giá thông qua hồ sơ (CV)
  • Đánh giá theo các hành vi và thái độ của nhân viên
  • Đánh giá theo khả năng thực hành các kỹ năng/ hành vi quan sát được
  • Đánh giá kiến thức qua các bài kiểm tra đánh giá kỹ năng, năng lực và khả năng giải quyết vấn đề
  • Đánh giá qua phỏng vấn dựa trên năng lực
  • Đánh giá dựa trên BARS (Neo hành vi)
  • Đánh giá dựa trên việc đạt được các mục tiêu đã đặt ra
  • Đánh giá theo thang điểm năng lực
  • Đánh giá theo KPI
  • Đánh giá theo Checklist các tiêu chí
  • Tự đánh giá của nhân viên
  • Đánh giá theo các nguồn khác (như đồng nghiệp đồng cấp, quản lý cấp trên, nhân viên cấp dưới,…)
 • Thực hiện đánh giá:
  • Lập tài liệu về công việc
  • Xác định các tiêu chí đánh giá
  • Chọn phương pháp đánh giá
  • Tổ chức hoạt động đánh giá năng lực
  • Tổng hợp, phân tích và đánh giá kết quả đánh giá và ra quyết định
 • Cách phân tích kết quả đánh giá năng lực
  • Phương pháp thu thập, xử lú dữ liệu từ các nguồn như phỏng vấn, bài kiểm tra, và quan sát để đánh giá năng lực của nhân viên.
  • Phân tích so sánh
  • Phân tích xu hướng
  • Lập báo cáo tổng hợp
  • Phân tích khoảng cách năng lực (Skill GAP)

Ứng dụng khung năng lực trong quản trị nhân sự

 • Tuyển dụng: Phỏng vấn dựa trên năng lực
 • Đánh giá hiệu suất: Kết hợp đánh giá giữa kết quả (KPI, OKR) và Quá trình (Năng lực)
 • Phát triển sự nghiệp: Xác định hồ sơ năng lực của các vị trí trong lộ trình sự nghiệp mong muốn, khoảng cách năng lực và kế hoạch thu hẹp khoảng cách năng lực của cá nhân, Xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân (IDP)
 • Đào tạo: Phân tích nhu cầu đào tạo, các kỹ năng còn thiếu, xác định lộ trình đào tạo (bản đồ học tập)
 • Huy động nguồn lực nội bộ nhanh chóng: xác định nhanh chóng các nhân sự đáp ứng các yêu cầu của vị trí công việc/ nhiệm vụ/ dự án mới phát sinh
 • Lập kế hoạch kế nhiệm, xây dựng và phá triển đội ngũ kế thừa trong tổ chức
 • Lập kế hoạch khen thưởng – kỷ luật

Đánh giá và hiệu chỉnh khung năng lực đã xây dựng

 • Đánh giá tính hiệu quả và phù hợp của khung năng lực nhân sự hiện tại
 • Xác định điểm mạnh/ yếu, các năng lực còn thiếu
 • Đề xuất cập nhật và điều chỉnh khung năng lực cho phù hợp với thực tế hiện tại
 • Báo cáo và ban hành khung năng lực nhân sự mới

Tổng kết

 • Tổng kết khóa học
 • Làm bài kiểm tra
 • Giao lưu, chia sẻ cùng chuyên gia
 • Làm thủ tục cấp chứng chỉ

>> Khách hàng có nhu cầu đào tạo tại Công ty ► ĐĂNG KÝ

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 08 buổi (04 ngày)
HỌC PHÍ: 5.600.000 VNĐ/khóa
ƯU ĐÃI:
+ Giảm còn: 4.900.000 VNĐ/khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm >= 3 người
+ Giảm còn: 5.300.000 VNĐ/khóa nếu nộp trước ngày khai giảng 05 ngày.

Học phí bao gồm : 

 • Tài liệu đào tạo cho học viên
 • Chứng chỉ khóa học
 • Teabreak 

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết cụ thể chương trình đào tạo,


ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC :

*
*


 

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ IRTC

Thông tin đăng ký khóa học

Trụ sở       :  58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại :  028 667 02879 - Hotline: 0902 419 079

Email        :  daotao@irtc.edu.vn - daotaoquanly.irtc@gmail.com

Website    :  irtc.edu.vn - lean6sigma.edu.vn - tuvaniso.com.vn

Facebook  :  https://www.facebook.com/irtc.edu.vnLIÊN HỆ TƯ VẤN

HCM - HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG
028 667 02879
0902 419 079
0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn

KHÓA HỌC MỚI KẾT THÚC

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU