KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

(Khai giảng 22/05/2022)
KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

Khóa học Lean Six Sigma Green Belt/ Lean Six Sigma đai xanh là khóa học tiếp nối sau khóa học Six Six đai vàng, chương trình học gồm những kiến thức được đào sâu hơn, tiếp cận gần thực tiễn hơn Six Sigma Green Belt là một trong các chứng chỉ của hệ thống chứng chỉ Six Sigma. Six Sigma đai xanh làm việc
Xem Tiếp »
KHÓA HỌC KAIZEN 5S

(Khai giảng 28/05/2022)
KHÓA HỌC KAIZEN 5S

Khóa đào tạo Kaizen 5S của iRTC được thiết kế để cung cấp cho học viên đầy đủ kiến thức lẫn kỹ năng 5S và Kaizen giúp học viên có thể áp dụng 5S và Kaizen tại doanh nghiệp đem lại hiệu quả cao.
Xem Tiếp »KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU