Khóa Học Sản Xuất Tinh Gọn - Lean Manufacturing
Hotline
 • học lean
 • Sản xuất tinh gọn

Khóa Học Sản Xuất Tinh Gọn - Lean Manufacturing

LỊCH KHAI GIẢNG

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

20/07/2024

Học thứ 7 hàng tuần 
(Sáng 08h30 -> 11h30; Chiều 13h00 -> 16h00)

Thời lượng khóa học : 03 Ngày

 

Mục lục [Ẩn]

 

Tổng quan khóa học Lean Manufacturing/Sản Xuất Tinh Gọn

khóa học Lean Manufacturing

 • Lean là cách gọi tắt của Lean Manufacturing hay Sản Xuất Tinh Gọn, là cách sản xuất hàng hóa tối ưu thông qua việc loại bỏ các hao phí và thực hiện luồng, ngược lại với việc tạo ra lô và hàng đợi. Lean Manufacturing là một phương pháp quản lý quá trình phổ biến xuất phát chủ yếu từ Toyota Production System (TPS). TPS nổi tiếng về việc tập trung loại bỏ 7 loại lãng phí, theo Toyota, nhằm làm tăng toàn bộ giá trị khách hàng (mặc dù Lean và TPS có quan điểm khác nhau về cách thực hiện việc này). Sự tăng trưởng vững chắc của Toyota, từ một công ty nhỏ đến nhà sản xuất ôtô hàng đầu thế giới là nhờ đã tập trung sự chú ý vào cách việc thực hiện điều này.
 • Sản xuất tinh gọn được ứng dụng trong quy trình sản xuất nhằm loại bỏ các hao phí không cần thiết để tối đa hóa doanh thu. Chương trình đào tạo Lean Manufacturing giúp cho học viên tiếp cận với quy trình cung ứng dịch vụ/ sản xuất cải tiến liên tục. Khi hiểu được các nguyên tắc hướng dẫn của Lean, học viên sẽ được trang bị kĩ năng, kiến thức cần có để đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra bất kể doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nào.
 • Khóa học Lean Manufacturing 06 buổi tại IRTC được thiết kế để hướng dẫn học viên cách sử dụng một khung hệ thống với quy trình sản xuất cải tiến liên tục nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và sự hài lòng của khách hàng.
 • Hoạt động Quản lý sản xuất truyền thống phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm người quản lý, kiến thức về sản phẩm & những kỹ năng mềm, mang tính chủ quan và có nhiều hạn chế về mặt thời gian. Để khắc phục những điều trên, phương pháp Quản lý sản xuất tinh gọn - Lean Manufaturing, hay còn gọi là Lean Production ra đời với những ưu điểm vượt trội như loại bỏ tất cả những lãng phí trong quá trình quản lý sản xuất và tác nghiệp, tăng sản lượng, giảm chi phí sản xuất, và rút ngắn thời gian sản xuất, tạo ra sản phẩm.

khóa học lean manufacturing - sản xuất tinh gọn

Mục tiêu khóa học Sản Xuất Tinh Gọn/ Lean Manufacturing

 • Nắm được các cộng cụ Lean áp dụng thực tế vào hoạt động kinh doanh - sản xuất của Doanh nghiệp
 • Hiểu được các phương pháp giảm lãng phí, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, quay nhanh vòng quay của vốn sản xuất
 • Hiểu và sử dụng các công cụ Lean Six Sigma để Cải tiến liên tục quy trình sản xuất sản phẩm cơ khí
 • Thúc đẩy động lực làm việc thông qua các hoạt động cải tiến
 • Gia tăng thị phần, Nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế
 • Tư duy giải quyết vấn đề một cách hiệu quả
 • Phân tích nguyên nhân gốc rễ và đề ra các giải pháp cải tiến hữu hiệu
 • Nắm vững các nguyên tắc, kỹ năng, kỹ thuật đánh giá và cải tiến hệ thống
 • Nhận biết được năng lực quá trình của đơn vị đang thực hiện

Chuyên gia đào tạo có nhiều năm linh nghiệm về Lean

 • Chuyên gia có kinh nghiệm quản lý/ tư vấn tại các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực quản trị sản xuất. Giảng Viên sẽ chia sẻ kinh nghiệm và giúp người học giải quyết những khó khăn ngay tại lớp học.
 • Học viên sẽ được tham gia những bài tập cụ thể mà các chuyên gia đưa ra từ thực tiễn để học viên thực hành, vận dụng tại lớp giúp nâng cao kỹ năng, chuyên môn.
 • Học viên trao đổi, chia sẽ và đưa ra những thắc mắc để các chuyên gia hỗ trợ, giải đáp.

Đối tượng của khóa học Sản Xuất Tinh Gọn

Giám Đốc, GĐ sản xuất, Trưởng phòng, Kỹ sư, Quản đốc, NV Kỹ thuật, Tổ Trưởng, Bộ phận cải tiến ...

Phương pháp đào tạo khóa học

khóa học lean

Với kinh nghiệm của chuyên gia sẽ mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc. Bao gồm:

 • 20% Lý thuyết - 80% thực hành
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Team work)
 • Thuyết trình (Presentation) 
 • Video Clips…

đăng ký khóa học Lean Manufacturing

Nội dung chương trình đào tạo khóa học Sản Xuất Tinh Gọn

Day

Session

Contents

Day 1

1

 • LEAN definition/ Định nghĩa sản xuất tinh gọn
 • LEAN philosophy/ Triết lý của sản xuất tinh gọn
 • How to start Lean Journey in your organization?/ Làm thế nào để bắt đầu Hành trình Tinh gọn trong tổ chức của bạn?
 • The Five Critical Improvement Concepts/ Năm khái niệm cải tiến quan trọng
  • Value/ Giá trị
  • Waste/ Lãng phí
  • Variation/ Thay đổi
  • Complexity/ Mức độ Phức tạp
  • Continuous Improvement/ Cải tiến liên tục
 • Identify 8+ types of waste/ Xác định 8 loại lãng phí
 • The LEAN HOUSE - Lean Management System/ THE LEAN HOUSE - Hệ Thống Quản Lý Tinh Gọn
 • Systems for Continuous Improvement/ Hệ thống cải tiến liên tục
 • Process Improvement Tool/ Công cụ cải tiến quy trình
 • Tool Selection Matrix/ Ma trận lựa chọn công cụ

2

 • Analysis and Guidance on the application of Lean Manufacturing tools/ Phân tích và Hướng dẫn áp dụng các công cụ Lean Manufacturing:
 • Lean History, TPS (Toyota Production System)/ Lịch sử Tinh Gọn, TPS (Hệ thống sản xuất Toyota)
 • Lean Concept, Basic Waste Principle/ Khái niệm Tinh gọn, Nguyên tắc Cơ bản về Lãng phí
 • Value Added and Non Value Added/ Giá trị gia tăng và phi giá trị gia tăng
  • Practice/ Thực hành
  • Exercise/ Bài tập
 • Three ways to identify Waste-MUDA hunting techniques/ Ba cách nhận diện lãng phí - kỹ thuật MUDA
 • Practice/ Thực hành
 • Exercise/ Bài tập
 • Gemba and Gemba walk
 • Jidoka

Day 2

3

      The foundations: STABILITY and STANDARDIZATION/ Nền tảng: Sự ổn định và công việc tiêu chuẩn

 • 5S System/ Hệ thống 5S
  • Practice/ Thực hành
  • Exercise/ Bài tập
 • What is standard? What is standarization? / Tiêu chuẩn là gì? Tiêu chuẩn hóa là gì?
 • What are standardization purposes?/ Mục đích tiêu chuẩn hóa là gì?
 • The benefits of standard work/ Lợi ích của công việc tiêu chuẩn
 • Ultilizing standard work/ Tận dụng công việc tiêu chuẩn
 • Standardized Work/ Tiêu chuẩn hóa công việc

      The first pillar: JUST IN TIME/ Trụ cột đầu tiên: JIT

 • JIT – Just in Time/ Đúng lúc
  • The Metaphorical Relationships/ Các mối quan hệ tượng trưng
  • Characteristics of Just-In-Time Learning/ Đặc điểm của Just-In-Time Learning
 • Pull production & Push production/ Sản xuất kéo & Sản xuất đẩy
 • Practice/ Thực hành
 • Type of Kanban/ Các loại Kanban
 • How to calculate number of required Kanban card?/ Cách tính số lượng thẻ Kanban cần thiết?
 • Kanban system/ Hệ thống Kanban

Work Cell/ Ô làm việc

 • The workcell layout/ Bố cục ô làm việc
 • U shape workcell/ Bố cục làm việc hình chữ U
 • One Piece Flow/ Luồng một sản phẩm
  • Practice/ Thực hành
 • Visual Management/ Quản lý trực quan
 • Takt Time, Cycle Time, Lead Time
 • Practice/ Thực hành
 • Exercise/ Bài tập

      The second pillar: JIDOKA/ Trụ cột đầu tiên: JIDOKA

 • SMED – Single-Minute Exchange of Dies - QUICK CHANGE OVER/ Chuyển đổi trong một phút - Chuyển đổi nhanh
  • Practice/ Thực hành
 • Andon signal/ Tín hiệu Andon
 • Poka-yoke
 • Why people create mistake?/ Tại sao mọi người tạo ra sai lầm?
 • How to apply Pokayoke in your workplace?/ Làm thế nào để áp dụng Pokayoke tại nơi làm việc của bạn?
 • TPM ( Total Productive Maintenance): Need for TPM/ Bảo trì năng suất toàn diện
 • 8 pillars of TPM and implementation of TPM/ 8 trụ cột của TPM và quá trình thực hiện TPM
 • Practice/ Thực hành
 • Exercise/ Bài tập
 • OEE and its computation/ OEE và cách tính toán chỉ số hiệu quả hoạt động của máy móc
 • Muda, Muri, Mura

      The roof: CUSTOMER FOCUS/ Phần mái: TẬP TRUNG VÀO KHÁCH HÀNG

 • Hoshin Kanri
  • What is Hoshin kanri?/ Hoshin kanri là gì?
  • Why Hoshin?/ Tại sao sử dụng Hoshin?
  • 4 phases of Hoshin/ 4 giai đoạn Hoshin
  • 7 steps to Hoshin/ 7 bước đến Hoshin
 • Hejunka
 • What is Hejunka?/ Hejunka là gì?
 • How to apply Hejunka in practical?/ Ứng dụng Hejunka vào thực tế như thế nào?
 • Why do we need Kata/ Tại sao chúng ta cần Kata
 • Kata
 • A3 thinking/ Tư duy A3

      The wall: INVOLVEMENT/ Tường: SỰ THAM GIA CỦA MỌI NGƯỜI TRONG TỔ CHỨC

 • How to involve people in the Lean manufacturing system/ Làm thế nào để thu hút mọi người tham gia vào hệ thống sản xuất tinh gọn
 • Kaizen
  • Introduction/ Giới thiệu về KAIZEN
  • Problem Solving Tools with Kaizen/ Công cụ giải quyết vấn đề với Kaizen
  • Kaizen Strategies at Workplace/ Chiến lược Kaizen tại Nơi làm việc
  • Cleanliness n Running Kaizen Project/ Sạch sẽ & Chạy Dự án Kaizen
  • Kaizen and other Quality Improvement methodologies/ Kaizen và các phương pháp cải tiến chất lượng khác
  • Kaizen team/ Nhóm cải tiến
  • Kaizen Burst/ Bùng nổ Kaizen

Day 3

5

VALUE STREAM MAPPING/ SƠ ĐỒ DÒNG GIÁ TRỊ

 • What is value stream?/ Dòng giá trị là gì?
 • What is VSM?/ VSM là gì?
 • VSM principles/ Nguyên tắc VSM
 • Understanding customer value/ Thấu hiểu giá trị khách hàng
 • VSM in relation to/ VSM liên quan đến:
  • Lean thinking/ Tư duy tinh gọn
  • Process re – engineering/ process improvement/ Tái cơ cấu quy trình - Cải tiến quy trình
 • Establishing VSM implementation team/ Thành lập nhóm triển khai VSM
 • The 5 phases of VSM/ 5 giai đoạn của VSM
 • The roles & responsibility of team member/ Vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm
 • The techniques using in VSM/ Các kỹ thuật sử dụng trong VSM: VA analysis, Spider water, Spaghetti diagram
 • Practical exercise/ Bài tập thực hành

6

 • Elements of a Value Stream Map/ Các yếu tố của Bản đồ dòng giá trị
 • Material flows and information flows/ Dòng nguyên liệu và dòng thông tin
 • Value stream metrics/ Chỉ số dòng giá trị
 • Common used symbols in VSM/ Các ký hiệu thường dùng trong VSM
 • How metric are collected and represented/ Cách thu thập và biểu diễn các chỉ số
 • Drafting VSM for Current State (for macro & micro processes)/ Soạn thảo VSM cho trạng thái hiện tại (đối với quy trình vĩ mô & vi mô)
 • Analysing current state to identify waste and improvement opportunities within existing business Value Streams/ Phân tích trạng thái hiện tại để xác định lãng phí và cơ hội cải tiến trong Dòng Giá trị kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp
 • Develop the Ideal and Future state Value Stream Map/ Phát triển Bản đồ dòng giá trị trạng thái lý tưởng và tương lai
 • Customer demand/ Nhu cầu khách hàng
 • Continuous flow/ Dòng chảy liên tục
 • Leveling/ Cân bằng sản xuất
 • Kaizen improvement plans/ Kế hoạch cải tiến Kaizen
 • Transitioning from the Current State to the Future State Value Stream Map using Value Stream Loops and Implementation Plans/ Chuyển từ Trạng thái Hiện tại sang Trạng thái Tương lai của Bản đồ Dòng Giá trị bằng cách sử dụng Vòng lặp Dòng Giá trị và Kế hoạch Thực hiện
 • Create target with SMART techniques/ Thiết lập mục tiêu với các kỹ thuật SMART
 • Modelling and assessing the impact of any proposed changes to a key process/ Lập mô hình và đánh giá tác động đến quy trình chính
  • Practical exercise/ Bài tập thực hành
 • Open discussion with Management Board/ Trao đổi mở với Ban Quản lý

>> Khách hàng có nhu cầu đào tạo tại Công ty  ĐĂNG KÝ

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 06 buổi/khóa ( 3 ngày )
HỌC PHÍ : 3.800.000 VNĐ/ khóa
ƯU ĐÃI :
+ Giảm còn: 3.200.000 VNĐ/ khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm >= 3 người
+ Giảm còn: 3.500.000 VNĐ/ khóa nếu nộp trước 5 ngày
Bao gồm : Tài liệu + Teabreak + Chứng chỉ (
Học viên được cấp chứng chỉ vào buổi cuối khóa học)

Cảm nhận của học viên sau khóa học

feedback khóa học lean manufacturing

Feedback khóa học sản xuất tinh gọn

Feedback Lean Manufacturing

Khóa học Lean Manufacturing

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết cụ thể chương trình đào tạo,


ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC :

*
*


 

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ IRTC

Thông tin đăng ký khóa học

Trụ sở       :  58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại :  028 667 02879 - Hotline: 0902 419 079

Email        :  daotao@irtc.edu.vn - daotaoquanly.irtc@gmail.com

Website    :  irtc.edu.vn - lean6sigma.edu.vn - tuvaniso.com.vn

Facebook  :  https://www.facebook.com/irtc.edu.vnLIÊN HỆ TƯ VẤN

HCM - HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG
028 667 02879
0902 419 079
0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn

KHÓA HỌC MỚI KẾT THÚC

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU