Tư vấn ISO 31000, Đào tạo ISO 31000,Tiêu chuẩn quản lý rủi ro, tu van iso 31000,
Hotline


Đào tạo - Tư vấn ISO 31000: 2018 - Tiêu chuẩn quản lý rủi ro.

Mọi loại hình tổ chức, dù lớn hay nhỏ, đều phải đối mặt với các tác động của sự không chắc chắn trong nội bộ và bên ngoài lên các mục tiêu của một tổ chức chính là "rủi ro". Chính vì vậy quản lý rủi ro có thể được áp dụng trong toàn bộ tổ chức, ở các cấp độ và mọi thời điểm cũng như cho từng quá trình hoạt động. Tổ chức phải quản lý rủi ro bằng cách xác định, phân tích và đánh giá xem liệu có cần thay đổi rủi ro bằng cách xử lý rủi ro hay không?
 Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 31000: 2018 trong việc tích hợp quản lý rủi ro phải dựa trên sự hiểu biết về cấu trúc và bối cảnh của tổ chức. Các cấu trúc khác nhau tùy thuộc vào mục đích, mục tiêu và sự phức tạp các quá trình hoạt động đều phát sinh rủi ro cần phải được quản lý trong mọi phần cấu trúc của tổ chức. Mọi nhân sự các cấp độ đều có trách nhiệm quản lý rủi ro như là một phần và không tách biệt, mục đích, hoạt động quản trị, lãnh đạo và cam kết, chiến lược, mục tiêu và hoạt động của tổ chức.

Lợi ích quản lý rủi ro cho phép một tổ chức có thể:

 - tăng khả năng đạt được các mục tiêu;
 - khuyến khích quản lý chủ động;
 - nhận thức nhu cầu xác định và xử lý rủi ro trong toàn tổ chức;
 - cải thiện việc xác định các cơ hội và mối đe dọa;
 - tuân thủ các yêu cầu luật định, chế định và các chuẩn mực quốc tế liên quan;
 - cải tiến việc quản trị;
 - nâng cao lòng tin và sự tin tưởng của các bên liên quan;
 - thiết lập cơ sở tin cậy cho việc ra quyết định và lập kế hoạch;
 - cải tiến việc kiểm soát;
 - phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xử lý rủi ro;
 - cải tiến hiệu lực và hiệu quả hoạt động;
 - nâng cao hoạt động đảm bảo an toàn và sức khỏe, cũng như bảo vệ môi trường;
 - cải tiến việc ngăn ngừa tổn thất và quản lý sự cố;
 - giảm thiểu thiệt hại;
 - nâng cao việc học hỏi trong tổ chức; và
 - nâng cao tính kiên cường của tổ chức.

Tổ chức, doanh nghiệp mong muốn đăng ký chương trình đào tạo, tư vấn tiêu chuẩn quản lý rủi ro theo phiên bản mới ISO 31001: 2018, xin vui lòng liên hệ:

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC :

*
*


 

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ IRTC

Thông tin đăng ký khóa học

Trụ sở       :  58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại :  028 667 02879 - Hotline: 0902 419 079

Email        :  daotao@irtc.edu.vn - daotaoquanly.irtc@gmail.com

Website    :  irtc.edu.vn - lean6sigma.edu.vn - tuvaniso.com.vn

Facebook  :  https://www.facebook.com/irtc.edu.vn



LIÊN HỆ TƯ VẤN

HCM - HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG
028 667 02879
0902 419 079
0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn

KHÓA HỌC MỚI KẾT THÚC

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU