Khóa Học Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

(Khai giảng 12/05/2022)
Khóa Học Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

Khóa học kỹ năng làm việc nhóm của iRTC sẽ giúp học viên hiểu rõ về tầm quan trọng của kỹ năng làm việc nhóm cũng như những cách thức để có thể làm việc nhóm hiệu quả.
Xem Tiếp »


KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIÁM SÁT

(Khai giảng 13/05/2022)
KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIÁM SÁT

Khóa đào tạo Kỹ năng giám sát công việc giúp học viên hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giám sát cũng như đào tạo cho học viên những kỹ năng, cách thức và phong cách phù hợp để có thể triển khai giám sát tại doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.
Xem Tiếp »


KHÓA HỌC KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

(Khai giảng 14/05/2022)
KHÓA HỌC KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

Quản lý thời gian là việc sắp xếp, lên kế hoạch và bố trí những việc cần làm vào những mốc thời gian phù hợp và đồng thời kiểm soát lượng thời gian chi ra cho một công việc.
Xem Tiếp »


KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT_CPO 4.0

(Khai giảng 22/05/2022)
KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT_CPO 4.0

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT là người đảm nhiệm việc huấn luyện tổ viên và điều hành kế hoạch sản xuất với năng suất lao động cao nhất – chi phí thấp nhất để có giá thành cạnh tranh với chất lượng sản phẩm thỏa mãn nhu cầu khách hàng.
Xem Tiếp »


KỸ NĂNG QUẢN LÝ CON NGƯỜI

(Khai giảng 26/05/2022)
KỸ NĂNG QUẢN LÝ CON NGƯỜI

Khóa học Kỹ năng Quản lý con người giúp bạn tư duy mới nhất về cách quản lý con người và những phương pháp cần thiết để đánh giá, để tạo động lực làm việc cho nhân viên, để sắp xếp, bố trí công việc cho nhân viên, để huấn luyện và phát triển nhân viên, để lắng nghe nhân viên hiệu quả,…
Xem Tiếp »


KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU