Khóa học ISO 14001 - Nhận thức và đánh giá nội bộ theo ISO 14001
Hotline
 • đào tạo ISO 14001
 • Khóa học ISO 14001
 • đào tạo ISO 14001

KHÓA HỌC NHẬN THỨC ÁP DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2015

LỊCH KHAI GIẢNG

HÌNH THỨC HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

HỌC ONLINE QUA ZOOM

(Giảm ngay 10% học phí)

17/05/2024

Học tối 2-4-6 hàng tuần 
(Từ 18h30 -> 21h30)

Thời lượng: 06 buổi

OFFLINE 19/05/2024

Học Chủ nhật hàng tuần 
(Sáng 08h30 -> 11h30; Chiều 13h00 -> 16h00)

Thời lượng: 03 ngày

 

Mục lục [Ẩn]

 

Ngày nay, quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa diễn ra một cách nhanh chóng, bên cạnh những lợi ích đem lại thì hệ lụy của quá trình là vấn đề về môi trường. Khi các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp diễn ra nhanh chóng và tăng cao, kéo theo nhiều vấn đề về chất thải công nghiệp, không khí bị ô nhiễm,… không được kiểm soát hiệu quả gây ô nhiễm môi trường.  Vì vậy việc doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 vào hệ thống quản lý môi trường là vô cùng cần thiết, giúp các tổ chức nâng cao trách nhiệm, đáp ứng được các vấn đề bảo vệ môi trường, giúp tiết kiệm chi phí và các nguồn lực, cải thiện hình ảnh tăng uy tín, giúp doanh nghiệp cải thiên doanh thu. Khóa học ISO 14001 của IRTC sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức cùng kỹ năng cần thiết, hiểu rõ cách thức quá trình vận hành theo tiêu chuẩn, áp dụng hiệu quả trong hệ thống quản lý môi trường.

Tổng Quan Khóa Học Nhận Thức và Đánh Giá Nội Bộ ISO 14001 - Hệ Thống Quản Lý Môi Trường

ISO 14001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế, có ý nghĩa góp phần giảm thiểu, kiểm soát vấn đề ô nhiễm bảo vệ môi trường. Có thể áp dụng cho mọi nghành nghề, mọi loại hình quy mô doanh nghiệp. 

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hoàn chỉnh, theo dõi đánh giá vấn đề môi trường hiệu quả, tối ưu nguồn lực, giảm thiểu chi phí tối đa…Đồng thời doanh nghiệp còn nhận được sự tín nhiệm, có hình ảnh đẹp trong mắt khách hàng, tăng sự uy tín trên thị trường và mở rộng thị phần.

Do đó, việc đào tạo ISO 14001 cho nhân viên ngày càng được nhiều doanh nghiệp quan tâm và chú trọng đến. Khóa học của iRTC về tiêu chuẩn ISO 14001:2015 ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Tham gia khóa học, học viên sẽ được cung cấp những kiến thức cần thiết, giúp học viên cải thiện kỹ năng, hiểu rõ cách thức xây dựng vận hàng kiểm soát hệ thống quản lý môi trường, đồng thời có phương pháp đánh giá nội bộ hiệu quả. Bên canh đó còn bổ xung những kiến thức cần thiết giúp học viên có khả năng trở thành đánh giá viên nôi bộ ISO 14001 hoặc chuyên gia về hệ thống quản lý môi trường.

Giới thiệu Khóa học ISO 14001:2015

Khóa học ISO 14001

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng, iRTC thường xuyên khai giảng các khóa đào tạo iso 14001 cũng như các tiêu chuẩn ISO khác tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Khi tham gia khóa học, học viên sẽ được bổ xung và nâng cao kiến thức về ISO 14001:2015, giúp cho học viên hiểu về sự phù hợp và bất phù hợp trong kết quả so với yêu cầu của tiêu chuẩn. Quan trọng hơn, khóa đào tạo ISO 14001 tại iRTC cung cấp cho học viên những kỹ năng cũng như kiến thức cần thiết để có thể trở thành một đánh giá viên nội bộ ISO 14001 hoặc chuyên gia về hệ thống quản lý môi trường.

Với doanh nghiệp, việc áp dụng ISO 14001 sẽ đem lại nhiều lợi ích như cải thiện hình ảnh của doanh nghiệp, tuân thủ vấn đề pháp lý, tối ưu chi phí, nâng cao hiệu xuất của quá trình sản xuất cũng như cung cấp các dịch vụ, giảm thiểu thuế môi trường cũng như các chi phí xử lý rác thải…

Mục tiêu khóa học ISO 14001

 • Cung cấp và bổ xung cho học viên các kiến thức tổng quan về môi trường, các vấn đề về môi trường trong khu vực lẫn ngoài thế giới.
 • Cung cấp cho các học viên kiến thức xây dựng cũng như chuyển đổi các yêu cầu của phiên bản mới Tiêu chuẩn ISO 14001:2015.
 • Nắm vững cách thức xây dựng/ vận hành/ kiểm soát/ cải tiến Hệ Thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015.
 • Tăng cường kiến thức đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 một cách hiệu quả.
 • Nắm vững các kỹ năng của đánh giá viên nội bộ, cũng như phương pháp đánh giá nội bộ hiệu quả.

Lợi ích Khóa học ISO 14001 tại iRTC

 • Kiến tạo kỹ năng tác nghiệp nhằm tạo thêm giá trị gia tăng.
 • Nắm được tư du điều hành theo nguyên tắc LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU.
 • Tạo kỹ năng quản lý môi trường một cách chuyên nghiệp.
 • Học viên đủ năng lực thiết lập xây dựng tích hợp hệ thống các chuẩn để điều hành.
 • Được chuyên gia tư vấn miễn phí sau khi hoàn thành khóa học.

Phương pháp đào tạo

Với kinh nghiệm của chuyên gia sẽ mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng  chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc.

Bao gồm:

 • Bài giảng (Lecturing)
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Teamwork)
 • Bài tập tình huống (Case study)
 • Thuyết trình (Presentation)

Đối tượng học ISO 14001

 • Đại diện hệ thống quản lý
 • Các Trưởng/ phó phòng, Các cấp quản lý
 • Ban ISO
 • HSE
 • Tất cả các nhân viên tham gia thiết lập và đánh giá/ duy trì hệ thống ISO tại Công ty.

khóa học ISO 14001

Nội dung Chương Trình Đào tạo Hệ Thống Quản Lý Môi Trường ISO 14001

No.

NÔI DUNG

SỐ BUỔI HỌC

NỘI DUNG ĐÀO TẠO NHẬN THỨC ÁP DỤNG HTQL MÔI TRƯỜNG ISO 14001 : 2015

1

 • Lịch sử phát triển của Mô hình hệ thống quản lý ISO 14001.
 • Giới thiệu cơ sở từ vựng theo phiên bản mới.
 • Mô hình hệ thống quản lý tiếp cận theo quá trình và sự liên kết các yêu cầu tiêu chuẩn.
 • Các khái niệm cơ bản liên quan đến hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.
 • Mục đích, yêu cầu hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
 • Các nguyên tắc quản lý theo Mô hình P-D-C-A
 • Yêu cầu chung/ Yêu cầu về hệ thống tài liệu/ Thảo luận.

02 buổi

 


2

 PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG YÊU CẦU HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP ISO 14001 : 2015

 Bối cảnh của tổ chức

 • Hiểu về tổ chức và bối cảnh
 • Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý môi trường.
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình

 Sự lãnh đạo

 • Sự lãnh đạo và cam kết
 • Hướng vào khách hàng
 • Chính sách môi trường.
 • Mô tả vai trò, trách nhiệm, quyền hạn trong Công ty.

 Hoạch định hệ thống quản lý

 • Mục tiêu môi trường & Kế hoạch hành động đạt được
 • Khía cạnh môi trường và đánh giá tác động môi trường
 • Các nghĩa vụ tuân thủ
 • Yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác
 • Bài tập thực hành

 Hỗ trợ

 • Nguồn lực, năng lực, nhận thức
 • Trao đổi thông tin nội bộ, bên ngoài
 • Trao đổi thông tin, tham gia và tham vấn

 Điều hành

 • Quản lý điều hành
 • Kiểm soát đầu ra không phù hợp
 • Chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp

3

 Đánh giá kết quả hoạt động

 • Đánh giá nội bộ
 • Đánh giá sự tuân thủ
 • Xem xét của lãnh đạo

 Cải tiến

 • Đánh giá kết quả hoạt động
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
 • Cải tiến liên tục

So sánh các thay đổi giữa Tiêu chuẩn phiên bản mới với phiên bản mới cũ

KỸ NĂNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

4

 • Các bước soạn thảo và vận hành hệ thống ISO.
 • Các Nguyên tắc soạn thảo Quy trình ISO
 • Cấu trúc tài liệu của hệ thống ISO
 • Nhận diện, đánh giá tác động môi trường và hành động thực hiện trong Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015
 • Phương pháp Tích hợp ISO 14001:2015 với các tiêu chuẩn khác(ISO 45001, ISO 9001,...)
 • Phương pháp xây dựng hệ thống các quy trình/ HDCV …
 • Các lưu ý khi áp dụng tài liệu hệ thống

 Làm bài tập kiểm tra

01 buổi

NỘI DUNG ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 14001:2015

5

 Đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011:2018

 • Phạm vi
 • Tài liệu viện dẫn
 • Thuật ngữ - Định nghĩa
 • Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ
 • Mục tiêu và ý nghĩa của hoạt động đánh giá nội bộ
01 buổi
6

 Năng lực và đánh giá năng lực của chuyên giá đánh giá

 • Khái quát
 • Vai trò của đánh giá viên nội bộ
 • Tiêu chuẩn năng lực của đánh giá viên và của trưởng đoàn
 • Phong cách cá nhân
 • Kiến thức và kỹ năng
 • Giáo dục, kinh nghiệm làm việc, đào tạo chuyên gia đánh giá và kinh nghiệm đánh giá
 • Duy trì và cải tiến năng lực
 • Đánh giá chuyên gia đánh giá
7

 Quản lý chương trình đánh giá

 • Khái quát
 • Mục tiêu của chương trình đánh giá
 • Thiết lập chương trình đánh giá và làm bài tập lập chương trình đánh giá
 • Lựa chọn và chỉ định đoàn đánh giá
 • Thực hiện chương trình đánh giá
 • Theo dõi chương trình đánh giá
 • Xem xét và cải tiến chương trình đánh giá
 • Chuẩn bị checklist đánh giá
 • Tiến hành đánh giá tài liệu
 • Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường
 • Qui trình tổ chức đánh giá nội bộ
 • Lập chương trình đánh giá hàng năm
01 buổi
8

 Thực hiện đánh giá

 • Bắt đầu cuộc đánh giá
 • Chuẩn bị các hoạt động đánh giá
 • Họp khai mạc và thí dụ về họp khai mạc
 • Tiến hành các hoạt động đánh giá
 • Chuẩn bị và gửi báo cáo đánh giá
 • Hoàn thành cuộc đánh giá
 • Tiến hành đánh giá theo dõi
9

 Kỹ thuật đánh giá

 • Các loại hình đánh giá
 • Đánh giá theo quá trình
 • Đánh giá truy vết
 • Ghi nhận các điểm phát hiện
 • Truy tìm bằng chứng
 • Lập hồ sơ đánh giá

 Tổng kết khóa học và giải đáp thắc mắc

 Làm bài kiểm tra cuối khóa

01 buổi
  Tổng số buổi đào tạo  06 buổi

>> Khách hàng có nhu cầu đào tạo tại Công ty  ĐĂNG KÝ

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 06 buổi/khóa (03 ngày)

HỌC PHÍ PUBLIC: 2.700.000 VNĐ/khóa

ƯU ĐÃI:

 • Giảm còn 2.300.000 VNĐ/khóa dành cho học viên đã học khóa khác tại iRTC hoặc đăng ký nhóm ≥ 3 người.
 • Giảm còn 2.500.000 VNĐ/khóa nếu nộp trước 5 ngày​

Bao gồm :  Tài liệu + Cấp chứng chỉ + Teabreak 

Chú ý:Học viên được cấp chứng chỉ vào buổi cuối khóa học.

Cảm nhận của học viên về khóa học ISO 14001

Khóa học ISO 14001

cảm nhận của học viên về Khóa học ISO 14001

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết cụ thể chương trình đào tạo,


ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC :

*
*


 

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ IRTC

Thông tin đăng ký khóa học

Trụ sở       :  58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại :  028 667 02879 - Hotline: 0902 419 079

Email        :  daotao@irtc.edu.vn - daotaoquanly.irtc@gmail.com

Website    :  irtc.edu.vn - lean6sigma.edu.vn - tuvaniso.com.vn

Facebook  :  https://www.facebook.com/irtc.edu.vn



LIÊN HỆ TƯ VẤN

HCM - HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG
028 667 02879
0902 419 079
0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

KHÓA HỌC MỚI KẾT THÚC

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU