KHÓA HỌC CHUYÊN GIA ISO 45001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP, ĐÀO TẠO KHÓA HỌC CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 45001, Đào tạo hệ thống quản lý iso 45001, Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp iso 45001, Khóa đào tạo chuyên viên iso, Hệ thống tiêu chuẩn iso 45001, Khóa học iso 45001, Khóa học chuyên viên iso, Khóa học nhận thức đánh giá nội bộ iso, Trung tam dao tao chuyen vien iso, Khóa học iso 45001, Dao tao chuong trinh iso 9001 - iso 45001, Đánh giá nội bộ iso 45001, Đào tạo thư ký iso, Đào tạo iso, Dao tao danh gia noi bo iso 45001:2018, Khóa học nhận thức và đánh giá viên nội bộ iso 45001
Hotline
 • Khóa học ISO 45001
 • đào tạo ISO 45001
 • khóa học iso 45001

KHÓA HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ISO 45001:2018

LỊCH KHAI GIẢNG

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

26/07/2024

Học tối 2-4-6 hàng tuần 
(Từ 18h30 -> 21h30)

Thời lượng: 06 buổi

28/07/2024

Học Chủ nhật hàng tuần 
(Sáng 08h30 -> 11h30; Chiều 13h00 -> 16h00)

Thời lượng: 03 ngày

 

Mục lục [Ẩn]

 

TỔNG QUAN KHÓA HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ISO 45001

Bộ ISO 45001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được công nhận và triển khai trên toàn cầu. ISO 45001 được xuất bản vào năm 2018 nhằm thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007... ISO 45001 được áp dụng cho mọi doanh nghiệp không phân biệt quy mô, loại hình hay tính chất nào cả.

Khóa học ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 hệ thống quản lý An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp (OH&S) là tiêu chuẩn ISO về OH&S đầu tiên trên thế giới, giúp hàng ngàn tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động và những người khác, phòng ngừa tử vong, chấn thương và bệnh tật liên quan đến công việc và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động OH&S.

Gắn kết sức khoẻ, an toàn và cải tiến vào trọng tâm của doanh nghiệp áp dụng ISO 45001 là cơ hội để các tổ chức gắn kết định hướng chiến lược với hệ thống quản lý OH&S đồng thời tập trung nhiều hơn vào cải tiến kết quả hoạt động an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp. Được công nhận trên toàn thế giới, tiêu chuẩn sẽ đảm bảo rằng khách hàng của bạn sẽ hiểu được cách OH&S được quản lý trong toàn doanh nghiệp.

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ISO 45001

 • Cung cấp cho các học viên kiến thức xây dựng và chuyển đổi các yêu cầu của phiên bản mới Tiêu chuẩn ISO 45001:2018.
 • Thiết lập, vận hành tích hợp các quy trình tác nghiệp theo tiêu chuẩn An toàn;
 • Đây là năng lực nhất thiết phải có của một CBQL cấp trung và là căn cứ để bổ nhiệm Trưởng - Phó phòng ban trong công ty.
 • Có lợi thế trong tìm kiếm việc làm khi tốt nghiệp ra trường;
 • Nắm vững cách thức xây dựng/ vận hành/ kiểm soát/ cải tiến Hệ Thống Quản lý An toàn ISO 45001:2018.
 • Tăng cường kiến thức đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 một cách hiệu quả.
 • Nắm vững các kỹ năng của đánh giá viên nội bộ, cũng như phương pháp thực hiện đánh giá nội bộ.

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC ISO 45001

 • Kiến tạo kỹ năng tác nghiệp nhằm tạo thêm giá trị gia tăng.
 • Điều hành theo nguyên tắc LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU.
 • Tạo kỹ năng quản lý hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp một cách hiệu quả.
 • Học viên đủ năng lực thiết lập xây dựng tích hợp hệ thống các chuẩn để điều hành
 • Được chuyên gia tư vấn miễn phí sau khi kết thúc khóa học.

GIÁ TRỊ NỔI BẬT - KHÁC BIỆT CỦA KHÓA HỌC  ISO 45001

 • Sau khi hoàn thành khóa học, Học viên được tư vấn miễn phí khi có nhu cầu, vui lòng liên hệ Trung Tâm iRTC để sắp xếp thời gian tư vấn.
 • Chương trình do các chuyên gia uy tín, tâm huyết trong tư vấn các doanh nghiệp thực hiện. Học viên sẽ lĩnh hội được nhiều kiến thức thực tiễn có giá trị quý báu.
 • Hơn 90% tân cử nhân và kỹ sư đã có việc làm sau khi học. Đối với sinh viên, Trung Tâm sẽ hỗ trợ nơi thực tập và tìm việc làm.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Với kinh nghiệm của chuyên gia sẽ mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng  chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc. Bao gồm:

 • Bài giảng (Lecturing)
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Teamwork)
 • Bài tập tình huống (Case study)
 • Thuyết trình (Presentation)
 • Video Clips…

ĐỐI TƯỢNG HỌC

 • Đại diện hệ thống quản lý
 • Các Trưởng/ phó phòng
 • HSE
 • Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý
 • Các nhân viên liên quan

đăng ký khóa học ISO 45001

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ISO 45001

No.

NÔI DUNG

SỐ BUỔI HỌC

PHẦN I : NỘI DUNG ĐÀO TẠO NHẬN THỨC HỆ THỐNG ISO 45001 : 2018

1

 • Lịch sử phát triển của Mô hình hệ thống quản lý ISO 45001.
 • Giới thiệu cơ sở từ vựng theo phiên bản mới.
 • Mô hình hệ thống quản lý tiếp cận theo quá trình và sự liên kết các yêu cầu tiêu chuẩn.
 • Các khái niệm cơ bản liên quan đến đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • Mục đích, yêu cầu quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018
 • Các nguyên tắc quản lý theo Mô hình P-D-C-A
 • Yêu cầu chung/ Yêu cầu về hệ thống tài liệu/ Thảo luận.

01 buổi


2

PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG YÊU CẦU HỆ THỐNG ISO 45001 : 2018

Bối cảnh của tổ chức

 • Hiểu về tổ chức và bối cảnh
 • Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý an toàn.
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình

Sự lãnh đạo

 • Sự lãnh đạo và cam kết
 • Hướng vào khách hàng
 • Chính sách an toàn & sứ khỏe nghề nghiệp.
 • Mô tả vai trò, trách nhiệm, quyền hạn trong Công ty.

Hoạch định hệ thống quản lý

 • Mục tiêu an toàn & Kế hoạch hành động đạt được
 • Các nghĩa vụ tuân thủ
 • Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro, xác lập sự kiểm soát
 • Yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác
 • Kiểm soát thao tác

Hỗ trợ

 • Nguồn lực, năng lực, nhận thức
 • Trao đổi thông tin nội bộ, bên ngoài
 • Trao đổi thông tin, tham gia và tham vấn

Điều hành

 • Quản lý điều hành
 • Kiểm soát đầu ra không phù hợp
 • Chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp
 • Điều tra sự cố, sự không phù hợp và hành động khắc phục

3

Đánh giá kết quả hoạt động

 • Đánh giá nội bộ
 • Đánh giá sự tuân thủ
 • Xem xét của lãnh đạo

Cải tiến

 • Đánh giá kết quả hoạt động
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
 • Cải tiến liên tục

So sánh các thay đổi giữa Tiêu chuẩn phiên bản mới với phiên bản mới cũ

Làm bài kiểm tra

01 buổi

PHẦN II - XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO 45001:2018

4

 • Nhận diện, đánh giá mối nguy và hành động thực hiện trong Hệ thống quản lý theo ISO 45001:2018
 • Phương pháp Tích hợp ISO 45001:2015 với các tiêu chuẩn khác(ISO 14001, ISO 9001,...)
 • Phương pháp xây dựng hệ thống các quy trình/ thủ tục/ HDCV …
 • Các bước soạn thảo và vận hành hệ thống ISO.
 • Các Nguyên tắc soạn thảo Quy trình ISO
 • Cấu trúc tài liệu của hệ thống ISO
 • Các lưu ý khi áp dụng tài liệu hệ thống

Làm bài tập kiểm tra

01 buổi

PHẦN III - NỘI DUNG ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 45001:2018

5

Đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011:2018

 • Phạm vi
 • Tài liệu viện dẫn
 • Thuật ngữ - Định nghĩa
 • Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ
 • Mục tiêu và ý nghĩa của hoạt động đánh giá nội bộ

01 buổi

6

Năng lực và đánh giá năng lực của chuyên giá đánh giá

 • Vai trò của đánh giá viên nội bộ
 • Tiêu chuẩn năng lực của đánh giá viên và của trưởng đoàn
 • Phong cách cá nhân
 • Kiến thức và kỹ năng
 • Giáo dục, kinh nghiệm làm việc, đào tạo chuyên gia đánh giá và kinh nghiệm đánh giá
 • Duy trì và cải tiến năng lực
 • Đánh giá chuyên gia đánh giá

7

Quản lý chương trình đánh giá

 • Mục tiêu của chương trình đánh giá
 • Thiết lập chương trình đánh giá và làm bài tập lập chương trình đánh giá
 • Lựa chọn và chỉ định đoàn đánh giá
 • Thực hiện chương trình đánh giá
 • Theo dõi chương trình đánh giá
 • Xem xét và cải tiến chương trình đánh giá
 • Chuẩn bị checklist đánh giá
 • Tiến hành đánh giá tài liệu
 • Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường
 • Qui trình tổ chức đánh giá nội bộ
 • Lập chương trình đánh giá hàng năm

8

Thực hiện đánh giá

 • Bắt đầu cuộc đánh giá
 • Chuẩn bị các hoạt động đánh giá
 • Họp khai mạc và thí dụ về họp khai mạc
 • Tiến hành các hoạt động đánh giá
 • Chuẩn bị và gửi báo cáo đánh giá
 • Hoàn thành cuộc đánh giá
 • Tiến hành đánh giá theo dõi

02 buổi

9

Kỹ thuật đánh giá

 • Các loại hình đánh giá
 • Đánh giá theo quá trình
 • Đánh giá truy vết
 • Ghi nhận các điểm phát hiện
 • Truy tìm bằng chứng
 • Lập hồ sơ đánh giá

Tổng kết khóa học và giải đáp thắc mắc

Làm bài kiểm tra cuối khóa

Tổng số buổi đào tạo

06 buổi

(03 ngày)

>> Khách hàng có nhu cầu đào tạo tại Công ty  ĐĂNG KÝ

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 06 buổi (03 ngày)/khóa

HỌC PHÍ PUBLIC: 2.700.000 VNĐ/ 01 HV/ khóa

ƯU ĐÃI:

 • Giảm còn 2.300.000 VNĐ/ 01 HV/ khóa dành cho học viên đã học khóa khác tại iRTC hoặc đăng ký nhóm ≥ 3 người.
 • Giảm còn 2.500.000 VNĐ/ 01 HV/ khóa nếu nộp trước 5 ngày​

Bao gồm :  Tài liệu + Cấp chứng chỉ + Teabreak 


Chú ý:Học viên được cấp chứng chỉ vào buổi cuối khóa học.

Cảm nhận của học viên về khóa học ISO tại iRTC

Cảm nhận của học viên về khóa học ISO tại iRTC

Cảm nhận của học viên về khóa học ISO

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết cụ thể chương trình đào tạo,


ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC :

*
*


 

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ IRTC

Thông tin đăng ký khóa học

Trụ sở       :  58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại :  028 667 02879 - Hotline: 0902 419 079

Email        :  daotao@irtc.edu.vn - daotaoquanly.irtc@gmail.com

Website    :  irtc.edu.vn - lean6sigma.edu.vn - tuvaniso.com.vn

Facebook  :  https://www.facebook.com/irtc.edu.vnLIÊN HỆ TƯ VẤN

HCM - HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG
028 667 02879
0902 419 079
0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

KHÓA HỌC MỚI KẾT THÚC

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU