KHÓA HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 22000 / HACCP

(Khai giảng 10/10/2021)

Khóa học ISO 22000/HACCP và lợi ích của khóa học, Tiêu chuẩn ISO 22000 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm quốc tế do tổ chức ISO, tổ chức tiêu chuẩn quốc tế xây dựng lên. Áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tiêu chuẩn này có giá trị trên toàn cầu
Xem Tiếp »KHÓA HỌC SPC – STATISTICAL PROCESS CONTROL

(Khai giảng 15/10/2021)

Kiểm soát quy trình bằng phương pháp thống kê (SPC) là một phương pháp kiểm tra chất lượng trong những quy trình công nghệ. Đó là một tập hợp những phương pháp sử dụng công cụ thống kê như giá trị trung bình, độ dao động và những công cụ khác để nhận diện liệu có phải quá trình có
Xem Tiếp »KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU


DMCA.com Protection Status