KHÓA CHUYÊN ĐỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH - SPECIAL COURSE OF MODEL REGRESSION ANALYSIS

(Khai giảng 18/04/2021)

Mô hình hồi qui được sử dụng trong giai đoạn phân tích (ANALYSE) phân tích các dữ liệu trong quá trình áp dụng Six Sigma ( Define, Measure, Analyse, Improve , Control) nhằm tiên đoán và đưa ra các quyết định tốt nhất về quản trị đụa trên các biến tiên lượng ( Resourcse – nguồn lực) đang thực hiện.
Xem Tiếp »
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU