LỊCH KHAI GIẢNG

 

HÌNH THỨC HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

HỌC ONLINE QUA ZOOM

(Giảm ngay 15% học phí)

27/09/2021

Học tối 2-4-6 hàng tuần 
(Từ 18h30 -> 21h30)

Thời lượng: 06 buổi

OFFLINE 17/10/2021

Học Chủ nhật hàng tuần 
(Sáng 08h30 -> 11h30; Chiều 13h00 -> 16h00)

Thời lượng: 03 ngày (06 buổi)

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Ngày 15/9/2015, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 được Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO) ban hành chính thức. Khác với lần cập nhật định kỳ trước đây, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 mới ban hành lần này thay đổi đáng kể về mặt cấu trúc, cách tiếp cận…Theo quy định, ngày 14/9/2018 là thời điểm cuối cùng chứng chỉ ISO 9001:2008. Các tổ chức, doanh nghiệp buộc phải chuyển đổi sang phiên bản tiêu chuẩn mới để tiếp tục được đánh giá cấp chứng chỉ.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Hiểu được các thay đổi cập nhật của tiêu chuẩn phiên bản mới ISO 9001:2015 so với phiên bản cũ ISO 9001:2008 và phương pháp xây dựng, chuyển đổi cập nhật hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
 • Cấu trúc mới của hệ thống quản lý theo phiên bản mới tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Nắm vững cách thức vận hành/ kiểm soát/ cải tiến Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng theo phiên bản mới ISO 9001:2015.
 • Tăng cường kiến thức và kỹ năng để thực hiện đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 một cách hiệu quả.
 • Nắm vững các kỹ năng của đánh giá viên nội bộ, cũng như phương pháp thực hiện đánh giá nội bộ.

Cơ hội được học với chuyên gia giỏi nhiều năm kinh nghiệm đánh giá nội bộ, đánh giá chứng nhận - xây dựng hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO, đảm bảo các bạn rất hào hứng khi tiếp cận kiến thức kỹ năng đánh giá nội bộ mới trong suốt quá trình học.

ĐỐI TƯỢNG HỌC

 • Ban Giám đốc
 • Các Trưởng/ phó phòng, Các cấp quản lý
 • Nhân viên Ban ISO
 • Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý và tất cả các thành viên tham gia thiết lập và duy trì hệ thống quản lý tại Công ty.
 • Sinh viên năm cuối & các cá nhân phụ trách hệ thống quản lý chất lượng trong các tổ chức muốn trở thành chuyên đánh giá nội bộ ISO 9001:2015.

Giảng viên : Là chuyên gia hàng đầu có hơn 15 năm kinh nghiệm trong tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
Với kinh nghiệm của chuyên gia sẽ mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc. Bao gồm:

 • Bài giảng (Lecturing)
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Teamwork)
 • Bài tập tình huống (Case study)
 • Thuyết trình (Presentation)
 • Video Clips…

A. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

No. Nội dung Số buổi học
  NỘI DUNG ĐÀO TẠO NHẬN THỨC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015
01 Khái quát các thay đổi trong ISO 9001:2015:
 • Lịch sử phát triển của Mô hình hệ thống quản lý ISO 9000.
 • Bối cảnh, mục đích và nội dung thay đổi các yêu cầu của ISO 9001 trong phiên bản mới 2015 về Tiếp cận, Bố cục, Điều khoản và Yêu cầu.
 • Mô hình hệ thống quản lý tiếp cận theo quá trình và sự liên kết các yêu cầu tiêu chuẩn.
 • Tiếp cận quản lý rủi ro theo ISO 9001:2015.
 • Thay đổi cấu trúc chính và các nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015.
 • Một số lưu ý đối với quá trình chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Các nguyên tắc về quản lý chất lượng/ Mô hình P-D-C-A
 • Giới thiệu cơ sở từ vựng theo phiên bản mới.
 • Yêu cầu chung/ Yêu cầu về hệ thống tài liệu/ Thảo luận.
01
02 PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THEO TC ISO 9001 : 2015:
 Bối cảnh của tổ chức
 • Hiểu về tổ chức và bối cảnh
 • Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng.
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình
 Sự lãnh đạo
 • Sự lãnh đạo và cam kết
 • Hướng vào khách hàng
 • Chính sách chất lượng
 • Mô tả vai trò, trách nhiệm, quyền hạn trong Công ty.
 Hoạch định hệ thống quản lý
 • Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
 • Hoạch định mục tiêu chất lượng/ hành động đạt được
 • Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro, xác lập sự kiểm soát
 Hỗ trợ
 • Nguồn lực, năng lực, nhận thức
 • Trao đổi thông tin nội bộ, bên ngoài
 Điều hành
 • Quản lý điều hành
 • Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ
 • Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ
 • Kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp
 • Sản xuất và cung cấp dịch vụ
 • Chuyển giao sản phẩm và dịch vụ
 • Kiểm soát đầu ra không phù hợp
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
01
03  Đánh giá kết quả hoạt động
 • Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
 • Đánh giá nội bộ
 • Xem xét của lãnh đạo
 Cải tiến
 • Đánh giá kết quả hoạt động
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
01
04

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG QUY TRÌNH HỆ THỐNG ISO

 • Nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro và hành động thực hiện trong Hệ thống QLCL ISO 9001:2015
 • Các công cụ phân tích rủi ro và cơ hội
 • Phân tích cải tiến kết quả thực hiện
 • Chương trình hành động Chuyển đổi hệ thống theo tiêu chuẩn mới
 • Phương pháp xây dựng quy trình Tích hợp ISO 9001:2015 với các tiêu chuẩn khác(ISO 14001, ISO 45001,...)
 • Phương pháp xây dựng hệ thống các quy trình/ thủ tục/ HDCV … phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO
 • Các bước soạn thảo và vận hành hệ thống ISO.
 • Các Nguyên tắc soạn thảo Quy trình ISO
 • Cấu trúc tài liệu của hệ thống ISO
 • Các lưu ý khi áp dụng tài liệu hệ thống
 Bài tập nhận diện rủi ro/ cơ hội
  NỘI DUNG ĐÀO TẠO KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HTQLCL ISO 9001:2015
05  Đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011:2013
 • Phạm vi
 • Tài liệu viện dẫn
 • Thuật ngữ - Định nghĩa
 • Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ
 • Mục tiêu và ý nghĩa của hoạt động đánh giá nội bộ
01 
06  Năng lực và đánh giá năng lực của chuyên giá đánh giá
 • Vai trò của đánh giá viên nội bộ
 • Tiêu chuẩn năng lực của đánh giá viên và của trưởng đoàn
 • Phong cách cá nhân
 • Kiến thức và kỹ năng
 • Giáo dục, kinh nghiệm làm việc, đào tạo chuyên gia đánh giá và kinh nghiệm đánh giá
 • Duy trì và cải tiến năng lực
 • Đánh giá chuyên gia đánh giá
07  Quản lý chương trình đánh giá
 • Mục tiêu của chương trình đánh giá
 • Thiết lập chương trình đánh giá và làm bài tập lập chương trình đánh giá
 • Lựa chọn và chỉ định đoàn đánh giá
 • Thực hiện chương trình đánh giá
 • Theo dõi chương trình đánh giá
 • Xem xét và cải tiến chương trình đánh giá
 • Chuẩn bị checklist đánh giá
 • Tiến hành đánh giá tài liệu
 • Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường
 • Qui trình tổ chức đánh giá nội bộ
 • Lập chương trình đánh giá hàng năm
08  Thực hiện đánh giá
 • Bắt đầu cuộc đánh giá
 • Chuẩn bị các hoạt động đánh giá
 • Họp khai mạc và kết thúc, thí dụ về buổi họp.
 • Tiến hành các hoạt động đánh giá
 • Chuẩn bị và gửi báo cáo đánh giá
 • Hoàn thành cuộc đánh giá
 • Tiến hành đánh giá theo dõi

02
 
09  Kỹ thuật đánh giá
 • Các loại hình đánh giá
 • Đánh giá theo quá trình
 • Đánh giá truy vết
 • Ghi nhận các điểm phát hiện
 • Truy tìm bằng chứng
 • Lập hồ sơđánh giá
 Tổng kết khóa học và giải đáp thắc mắc
  Làm bài tập thực hành và bài kiểm tra cuối khóa
Tổng số buổi đào tạo 06 buổi

>> Khách hàng có nhu cầu đào tạo tại Công ty  ĐĂNG KÝ

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 06 buổi/khóa (03 ngày)

HỌC PHÍ PUBLIC: 2.700.000 VNĐ/khóa

ƯU ĐÃI:

 • Giảm còn 2.300.000 VNĐ/khóa dành cho học viên đã học khóa khác tại iRTC hoặc đăng ký nhóm ≥ 3 người.
 • Giảm còn 2.500.000 VNĐ/khóa nếu nộp trước 5 ngày

Bao gồm :  Tài liệu + Cấp chứng chỉ + Teabreak 


Chú ý:Học viên được cấp chứng chỉ vào buổi cuối khóa học.

Hình thức nộp học phí : 

- Tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC, 58 Nguyễn Xí, Phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Tài khoản trung tâm : TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC
              Số Tài Khoản : 0071001129517, Ngân hàng Vietcombank,
CN Tây Sài Gòn
- Hoặc Tài khoản : Châu Quang Vinh
      
Số Tài Khoản : 106006508156, Ngân hàng Vietinbank, CN 5 TP.HCM.


ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC :

*
*


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC

Thông tin đăng ký khóa học :

Trụ sở iRTC :  58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại    :  028 3885 6866 (Mrs Thùy Dương) - 0902 419 079 (Mr Vinh) - 0908 419 079 (Mr Xuân)

Email           :  daotao@irtc.edu.vn - daotaoquanly.irtc@gmail.com

Website       :  www.irtc.edu.vn - www.lean6sigma.edu.vn
Facebook     :  https://www.facebook.com/irtc.edu.vn/

 VIDEO

LIÊN HỆ TƯ VẤN

HCM - HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG
028 3885 6866
0902 419 079
0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU


DMCA.com Protection Status