Giới thiệu OHSAS 18001

OHSAS 18001 là gì?

OHSAS 18001:2007 được ban hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2007 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:1999OHSAS 18001 cung cấp các yêu cầu về an tòan sức khỏe nghề nghiệp bao gồm việc phù hợp với luật pháp áp dụng cho hoạt động của bạn và các mối nguy đã được tổ chức xác nhận.

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các tổ chức mong muốn loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro cho nhân viên hoặc những nhà đầu tư khác mà có thể rơi vào rủi ro an tòan sức khỏe nghề nghiệp với các hoạt động của họ.

OHSAS 18001 cung cấp một khuôn khổ để quản lý hiệu quả các vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp bao gồm cả việc tuân thủ pháp luật áp dụng cho các hoạt động của tổ chức và xác định các mối nguy.

Các tổ chức áp dụng hệ thống OHSAS 18001 có trách nhiệm và quyền hạn được xác định rõ ràng, có các mục tiêu để cải tiến, với kết quả đo lường đựợc và phương pháp được xây dựng để đánh giá rủi ro. Điều này bao gồm theo dõi việc thiếu khả năng quản lý an toàn sức khỏe, đánh giá hoạt động và xem xét chính sách và mục tiêu.

 • Nhận diện mối nguy, kiểm soát việc xác định và đánh giá rủi ro
 • Yêu cầu luật pháp và các yêu cầu khác
 • Các chương trình OHS và Mục tiêu
 • Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm, giải trình và quyền hạn.
 • Năng lực, đào tạo và nhận thức
 • Giao tiếp, tham gia và tư vấn.
 • Kiểm soát thực hiện
 • Chuẩn bị và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
 • Đo lường, giám sát và cải tiến việc thực hiện

Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Phiên bản mới này phù hợp hơn với các tiêu chuẩn ISO hay ISO 9001: 2008 và ISO 14001:2004, với cấu trúc các điều khoản hầu hết theo ISO 14001:2004. Ưu điểm này sẽ khuyến khích việc tích hợp các hệ thống quản lý của một tổ chức như ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001..vv

Tiêu chuẩn OHSAS phiên bản 2007 có những thay đổi như sau:

 • Tầm quan trọng của “sức khỏe” được đưa ra nhấn mạnh cao hơn so với “an toàn”
 • Tập trung vào an toàn nghề nghiệp, không dẫn đến tình trạng rối loạn đối với vấn đề về tài sản, an ninh…
 • Thuật ngữ “việc xảy ra bất ngờ” nay được sử dụng thay thế cho thuật ngữ “tai nạn”.
 • Kể cả những hành vi của con người, khả năng và các yêu tố con người khác đều là những nhân tố có thể đem đến các mối nguy cần nhận diện, kiểm soát xác định và đánh giá rủi ro và cuối cùng là năng lực, đào tạo và nhận thức.
 • Một yêu cầu mới được giới thiệu đối với việc kiểm soát những người giữ trọng trách là một phần trong kế hoạch OHS.
 • Quản lý thay đổi giờ đây được đưa ra một cách triệt để.
 • Một điểu khoản mới “Đánh Giá việc tuân thủ” đã được đưa ra, tương ứng với ISO 14001.
 • Những yêu cầu mới được đưa ra cho việc tham gia và tư vấn
 • Những yêu cầu mới được giới thiệu cho viêc điều tra các tình huống có thể xảy ra
 • OHSAS 18001 giờ đây được nhắc đến như một tiêu chuẩn, không còn là tiêu chí kỹ thuật, hay văn bản, như phiên bản trước đây. Điều này nói lên rằng OHSAS 18001 đã được chấp nhận như nền tảng cho các tiêu chuẩn quốc gia về các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Các Định nghĩa mới được thêm vào, bao gồm các vấn đề chính như “tình huống có thể xảy ra”, “rủi ro”, “đánh giá rủi ro”, và chỉnh sửa các định nghĩa hiện tại.
 • Thuật ngữ “rủi ro có thể vượt qua” được thay thể bởi thuật ngữ “rủi ro có thể chấp nhận”
 • Định nghĩa về thuật ngữ ‘mối nguy’ không nhắc đến “thiệt hại về tài sản hay thiệt hại về môi trường làm việc” nữa. Giờ đây được cân nhắc như “thiệt hại” không trực tiếp đến việc quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, đó cũng là mục đích của Tiêu chuẩn OHSAS, và điều đó bao gốm cả lĩnh vực về quản lý tài sản. Thay vào đó, các mối nguy gây thiệt hại có ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phải đựơc nhận diện thông qua việc đánh giá các rủi ro trong tổ chức, và được kiểm soát thông qua việc áp dụng cách biện pháp kiểm soát mối nguy thích hợp
Ai sẽ áp dụng OHSAS 18001?

Tiêu chuẩn Quốc tế này được áp dụng cho tổ chức nào muốn loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro cho người lao động và các bên liên quan khác, những người có thể tiếp xúc với các rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp liên quan với các hoạt động của tổ chức.

Những tổ chức đã có một phần các yếu tố theo yêu cầu của OHSAS 18001 có thể được bổ sung và nâng cấp để cung cấp một hệ thống quản lý chặt chẽ hơn để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Tổ chức thực hiện

OHSAS 18001

sẽ có một cơ cấu tổ chức được xác định rõ ràng với quyền hạn và trách nhiệm được phân công cụ thể, xác định mục tiêu rõ ràng cho việc cải tiến, với kết quả đo lường được và cấu trúc tiếp cận để đánh giá rủi ro. Điều này bao gồm sự giám sát các thất bại trong việc quản lý an oàn và sức khỏe, đánh giá việc thực hiện và xem xét lại các chính sách và mục tiêu.

Hình thức thanh toán :
 – Tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ – iRTC, 58 Nguyễn Xí, Phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
 – Tài khoản trung tâm: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ – iRTC, Số TK : 12117788, Ngân hàng Á CHÂU, CN TRẦN KHẢI NGUYÊN.

Hình thức nộp học phí : 

- Tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC, 58 Nguyễn Xí, Phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Tài khoản trung tâm : TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC
              Số Tài Khoản : 0071001129517, Ngân hàng Vietcombank,
CN Tây Sài Gòn
- Hoặc Tài khoản : Châu Quang Vinh
      
Số Tài Khoản : 106006508156, Ngân hàng Vietinbank, CN 5 TP.HCM.


ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC :

*
*


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC

Thông tin đăng ký khóa học :

Trụ sở iRTC :  58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại    :  028 3885 6866 (Mrs Thùy Dương) - 0902 419 079 (Mr Vinh) - 0908 419 079 (Mr Xuân)

Email           :  daotao@irtc.edu.vn - daotaoquanly.irtc@gmail.com

Website       :  www.irtc.edu.vn - www.lean6sigma.edu.vn
Facebook     :  https://www.facebook.com/irtc.edu.vn/

 VIDEO

LIÊN HỆ TƯ VẤN

HCM - HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG
028 3885 6866
0902 419 079
0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU